Ženska ljudska prava i EU integracije II

Mjesto implementacije Budžet projekta (EUR) Voditelj projekta ili partner Donator projekta (naziv) Iznos kontribucije (od donatora) Vremensko trajanje  Bosna i Hercegovina 119.506,00 Partner Kvinna till Kvinna 119.506,00 01/01/21-31/12/23 Naziv projekta:  Ženska...

„neVIDLJIVE borbe za životnu sredinu“

  Ime organizacije: Centar za životnu sredinu Naziv projekta: „neVIDLJIVE borbe za životnu sredinu“ Mjesto implementacije Budžet projekta (EUR) Voditelj projekta ili partner Donator projekta (naziv)1 Iznos kontribucije (od donatora) Vremensko trajanje Bosna i...

Osnovna podrška za SEENET mrežu

Naziv projekta: Osnovna podrška za SEENET mrežu Program: Drugo, umrežavanje i jačanje kapaciteta OCD Mjesto implementacije Budžet projekta (EUR) Voditelj projekta ili partner Donator projekta (naziv) Iznos kontribucije (od donatora) Vremensko trajanje  BiH, Hrvatska,...

Budite sigurni, progovorite javno!

  Ime organizacije: Centar za životnu sredinu Naziv projekta: Budite sigurni, progovorite javno! Mjesto implementacije Budžet projekta (EUR) Voditelj projekta ili partner Donator projekta (naziv)1 Iznos kontribucije (od donatora) Vremensko trajanje BiH, Srbija,...

Eko BiH

Naziv projekta: Eko BiH Program: Drugo, umrežavanje i jačanje kapaciteta OCD Mjesto implementacije Budžet projekta (EUR) Voditelj projekta ili partner Donator projekta (naziv) Iznos kontribucije (od donatora) Vremensko trajanje  Bosna i Hercegovina 399.717 Voditelj:...

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?