Naziv projekta: „Razotkrivanje prisustva GMO u Bosnia i Hercegovini“ Program: Anti GMO kampanja
Lokacija aktivnosti

 

Banjaluka, Bosna i Hercegovina

Vrijednost projekta (EUR)

 

8.000

Glavni menadzer ili partner na projektu

 

Donator

 

Stiftung GEKKO

Iznos donacije (EUR)

 

8.000

Trajanje projekta 

1.10.2018-1.6.2019.

Cilj i rezultati projekta Glavni cilj: Glavni cilj ovog  projekta je otkrivanje prisustva GMO prehrambenih proizvoda na tržištu BiH, te edukovanje o novoj generaciji GMO organizama.

Glavni rezultati:  Testiranje deset prehrambenih proizvoda, uvezivanje organskih proizvođača, organizovanje predavanja o novoj generaciji GMO.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?