Mjesto implementacije Budžet projekta (EUR) Voditelj projekta ili partner Donator projekta (naziv) Iznos kontribucije (od donatora) Vremensko trajanje 
BiH, Hrvatska, Srbija, Kosovo, Albanija, Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Bugarska
30.000 Koordinator CCFD Terre Solidaire 30.000 EUR 01/02/2022  31/01/2023
Specifični ciljevi:

1. Relevantna platforma za promociju regionalnih aktivnosti, sa fokusom na razmjenu znanja i umrežavanje svojih članova.

2. Transparentno i inkluzivno planiranje mrežnih aktivnosti za bolji kredibilitet i uključenost.

3. Podrška lokalnim aktivnostima u BiH na temu otpada i prilika za razmjenu regionalne perspektive na određenu temu.

Očekivani rezultati:

1. Aktivna i ažurirana mreža sa uključenim i angažovanim članovima, koji poznaju regionalne aktivnosti i relevantnu platformu za promociju.

2. Jasan cilj mreže i formulisan plan sa definisanim aktivnostima, dostupan svim članovima.

3. Pokrenuta pitanja otpada na regionalnom nivou uz razmjenu aktivnosti i situacije iz BiH, gdje se zaustavljaju negativni projekti i podiže svijest.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?