Ime organizacije: Centar za životnu sredinu
Naziv projekta: „neVIDLJIVE borbe za životnu sredinu“
Mjesto implementacije Budžet projekta

(EUR)

Voditelj projekta ili partner Donator projekta (naziv)1 Iznos kontribucije (od donatora) Vremensko trajanje
Bosna i Hercegovina 30,000.00 Koordinator CCFD 30,000.00 1.3.2021 – 28.2.2022.
Ciljevi i opis projekta Opšti cilj:

Povećana komunikacija i saradnja sa institucijama, medijima, zajednicama, čineći teme, inicijative, kampanje i organizacije vidljivijim i prihvaćenijom od šire javnosti. Pozicioniranje Centra za životnu sredinu kao opšteg centra za širenje informacija i dobijanje podrške za druge grupe i pojedince.

Specifični ciljevi:

  1. Raditi na umrežavanju, zagovaranju i proširivanju prostora za promjene u sektoru životne sredine,
  2. Povećana svijest javnosti o ekološkim temama u realnom vremenu bez cenzure.

Aktivnosti:

  1. Sastanci sa institucijama, političarima, organizacijama, zajednicama.

2. Medijski rad putem YouTube kanala koristeći lajvstream opciju.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?