Ime organizacije: Centar za životnu sredinu
Naziv projekta: Budite sigurni, progovorite javno!
Mjesto implementacije Budžet projekta

(EUR)

Voditelj projekta ili partner Donator projekta (naziv)1 Iznos kontribucije (od donatora) Vremensko trajanje
BiH, Srbija, Albanija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora. 70.000 Koordinator Balkan Civil Society Development Network, Skoplje 70.000 01/02/2021  31/10/2021
Ciljevi i opis projekta Glavni cilj: Podržati i omogućiti slobodu javnog izražavanja mišljenja, stavova i kritika ekološkog civilnog društva i aktivista za zaštitu životne sredine, te njihova potpuna zaštita relevantnim zakonima i zagarantovana ljudska prava.

Pojedinačni zadaci:

  1. Analizirati i identifikovati potencijalna područja poboljšanja pravnog okvira, posebno za svaku ciljanu zemlju, relevantna za ljudska prava / slobodu izražavanja;
  2. Planirati i sprovesti medijsku kampanju za podizanje svesti javnosti o negativnom uticaju trenutno sve većeg pritiska na ekološke aktiviste i udruženje građana;
  3. Podizanje individualnih i organizacionih kapaciteta aktivista i udruženja građana u suočavanju sa pritiskom i zaštitom njihovih ljudskih prava / slobode izražavanja;
  4. Pokrenuti dijalog i mehanizme saradnje između vladinog i civilnog sektora po pitanjima javnog učešća u donošenju odluka o životnoj sredini.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?