Opštinsko Vijeće Bosanskog Petrovca donijelo je na sjednici održanoj 10. avgusta zaključak da se trajno obustavljaju sve aktivnosti u vezi planiranog projekta izgradnje spalionice otpada u ovoj opštini. Ovaj zaključak rezultat je reakcije stanovništva Bosanskog Petrovca koje je kroz neformalnu grupu pokrenulo peticiju protiv spalionice, a od opštinskih vlasti su zatražili da se obustave sve aktivnosti vezane za izdavanje dozvola i zemljišta za projekat spalionice.

Projekat koji je predstavljen kao izvrsna investicija, prezentovan je na javnoj raspravi održanoj 10. marta u prostorijama opštine Bosanski Petrovac. Proces protiv realizacije ovog projekta počeo je nakon javne rasprave, a tada je neformalna grupa građana iz ove opštine kontaktirala i Centar za životnu sredinu koji im je pružio podršku.

U Bosanskom Petrovcu, gradu sa procjenjenih 7000 stanovnika, krajem 2019 godine počelo je planiranje postrojenja za spaljivanje otpada. Firma “Zanni BH” iz Lukavca imala je za cilj uspostavljanje i stavljanje u rad uređaj za termalni tretman otpada koji nastaje kod zaštite zdravlja ljudi i životinja na lokaciji opštinske deponije “Vaganac”.

Peticijom protiv spalionice sakupljeno je oko 730 potpisa građana. Sanja Stojanović, predstavnica neformalne grupe građana ističe da je ovaj projeka poguban po životnu sredinu ove opštine te da bi imao negativan uticaj na zdravlje stanovnika.

 “Cijeli grad je bio stava protiv spalionice i dosta ljudi se na kraju uključilo u našu inicijativu da se projekat zaustavi. Ljudi su bili ogorčeni, ljuti i razočarani u vladajuće strukture koje su tako nešto uopšte i pomislile da postave u našem gradu, pogotovo što je u pitanju bio opstanak svih nas na ovim prostorima. To je građanima dalo snagu da se ujedine i svi stanu na jednu stranu. S obzirom da nisam ni u jednoj stranci, niti sam imala veze sa opštinom i vijećem krenula sam da pišem o tome po društvenim mrežama tražeći pomoć sa svih strana. Krenula sam od Centra za životnu sredinu koji su mi poslali pismo podrške i pomogli. U međuvremenu, Opštinsko Vijeće već je imalo kod sebe pripremljen dokument za usvajanje projekta i izdavanje zemljišta pod zakup s danom 30.6.2020. Zbog toga zovem medije i tim putem tražim, kao predstavnik neformalne grupe građana, da se obustave sve aktivnosti vezane za izdavanje dozvola i zemljišta. Podršku smo dobili i od organizacija Eko akcija iz Sarajeva i Green Team iz Novog Grada  I na kraju, zahvaljujući svemu tome, na idućoj redovnoj sjednici usvajaju našu inicijativu o zaustavljanju procesa”.

Sljedeća adresa kojoj se neformalna grupa građana iz Bosanskog Petrovca obraća je Federalno ministarstvo turizma i okoliša, iz razloga što je na njima da donesu odluku za odobravanje ili odbijanje studije uticaja na okoliš.

Centar za životnu sredinu, zajedno sa par ekoloških organizacija iz BiH je poslao pismo inicijative na adresu ovog ministarstva sa jasnim razlozima zbog kojih ovaj projekat ne ispunjava uslove za nastavak rada.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?