Centar za životnu sredinu u saradnji sa Međunarodnim udruženjem naučnih radnika – AIS organizuje okrugli sto na temu „Održivi energetski zaokret kroz prizmu klimatskih promjena i povećanje učešća obnovljivih izvora energije“ u četvrtak, 23.12.2021. godine sa početkom u 10 časova na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, sa dnevnim redom u prilogu ovog poziva.

Cilj ovog događaja je informisanje, obrazovanje i pokretanje konstruktivnog dijaloga između naučnih radnika, predstavnika vlasti i nevladinih organizacija, te drugih interesnih strana. Ključni dio okruglog stola fokusiran je na izlaganja i diskusiju o obnovljivim izvorima energije, stanju problemima i perspektivama kroz prizmu klimatskih promjena te na Nacrt Zakona o obnovljivim izvorima energije Republike Srpske. 

Okrugli sto se implementira u sklopu projekta “Eko BiH” finansiranog od Evropske unije.

Više detalja o učesnicima i prezentacija možete pronaći u dnevnom redu.

Okrugli sto će se snimati i prenositi putem našeg You Tube kanala, na linku:

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?