Organizacija raznih manifestacija, neplanska izgradnja i provođenje aktivnosti bez adekvatne analize uticaja na životnu sredinu i kontrole su samo neke od aktivnosti zbog kojih se naša priroda sve češće suočava sa degradacijom od strane čovjeka.

Jedan od primjera ovakvog uticaja koji je sve aktuelniji u zadnje vrijeme jeste organizovanje off-road vožnji motornim vozilima kroz šume, nerijetko baš u zaštićenim područjima.

U sklopu dugogodišnjeg prisustva i terenskih aktivnosti Centra za životnu sredinu i Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta, kolega i saradnika u zaštićenim područjima, pojavila se potreba za reakcijom na ovakve aktivnosti i skretanje pažnje na njihov destuktivni uticaj na prirodu ovih izuzetno osjetljivih ekosistema.

”Uvidom u zakonodavni okvir možemo potvrditi da isti predviđa zaštitu prirode i zabranu djelatnosti i preduzimanja radnji kojima se uništava priroda. U slučaju zaštite prirode ne govorimo samo o već zaštićenim područjima, čija je zaštita često samo na papiru, već o svim prirodnim vrijednostima Bosne i Hercegovine koje se narušavaju i zapostavljaju. Apelujemo na nadležne institucije da uvedu rigoroznije kontrole prilikom realizacije ovakvih aktivnosti i to posebno u zaštićenim područjima gdje živi svijet zahtijeva jedan poseban nivo zaštite”, izjavila je Iva Miljević, koordinatorica Programa Biodiverzitet i zaštićena područja u Centru za životnu sredinu.

Po Pravilniku o unutrašnjem redu u nacionalnim parkovima Republike Srpske, zabranjena je vožnja izvan postojećeg puta kojim je dozvoljeno kretanje motornih vozila, dok su po Zakonu o zašiti prirode republički organi, jedinice lokalne samouprave i druge organizacije i institucije, kao i sva pravna i fizička lica pri vršenju svojih poslova i zadataka dužni da postupaju u skladu sa načelima, ciljevima, mjerama i uslovima zaštite i trajnog očuvanja prirode.

”Emisije buke, kretanje kroz stanište i uzurpacija živog svijeta, ispuštanje štetnih motornih ulja i izduvnih gasova predstavljaju nesumnjive faktore ugrožavanja biodiverziteta. Ovakve manifestacije se moraju sprovoditi usklađeno stepenu zaštite lokacije predviđene za istu, mora postojati kontrola i praktična zaštita na licu mjesta, kao i poštovanje zakonskih odredbi, pravilnika o zaštiti prirodnog naslijeđa koji je i bez ovoga na margini”, istakao je Draško Adamović iz Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta.

Očuvanje ekosistema je moguće isključivo ako se radi na očuvanju njihovog izvornog sastava i vrijednosti, te negativni uticaji svedu na minimum. Da li ćemo dopustiti da se naša priroda uništava, čak i sami direktno učestvovati u takvim aktivnostima ili ćemo se početi ponašati odgovorno i zajedno raditi na njenom očuvanju i unaprjeđenju kroz održivi turizam? Očekujemo od nadležnih da ovom problemu pristupe odgovorno i stručno.

Ova inicijativa će biti poslana nadležnim organima, kao i upravama nacionalnih parkova Bosne i Hercegovine.

 

Fotografija: Dejan Kulijer ©

Centar za životnu sredinu poziva vizuelne umjetnike da se prijave na javni konkurs za vizuelni prikaz na temu “Balkan bez uglja u 2036. godini”. Konkurs je otvoren do 16. maja 2022. godine.

VIŠE DETALJA...
close-link

There is no ongoing projects in "Arhus centar" programme at the moment.

There is no ongoing projects in "Our space" programme at the moment.

Besides projects defined by programmes, Center for environment is actively working on other topics in the field of environment and on networking with other organizations at the regional and international level. In the section "Other Projects" we are presenting projects which are not related to the specific program.

Ongoing project and activities Completed projects and activities

There is no ongoing projects in "Arhus centar" programme at the moment.

There is no ongoing projects in "Our space" programme at the moment.

Besides projects defined by programmes, Center for environment is actively working on other topics in the field of environment and on networking with other organizations at the regional and international level. In the section "Other Projects" we are presenting projects which are not related to the specific program.

Ongoing project and activities Completed projects and activities

Lost your password?