Organizacija raznih manifestacija, neplanska izgradnja i provođenje aktivnosti bez adekvatne analize uticaja na životnu sredinu i kontrole su samo neke od aktivnosti zbog kojih se naša priroda sve češće suočava sa degradacijom od strane čovjeka.

Jedan od primjera ovakvog uticaja koji je sve aktuelniji u zadnje vrijeme jeste organizovanje off-road vožnji motornim vozilima kroz šume, nerijetko baš u zaštićenim područjima.

U sklopu dugogodišnjeg prisustva i terenskih aktivnosti Centra za životnu sredinu i Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta, kolega i saradnika u zaštićenim područjima, pojavila se potreba za reakcijom na ovakve aktivnosti i skretanje pažnje na njihov destuktivni uticaj na prirodu ovih izuzetno osjetljivih ekosistema.

”Uvidom u zakonodavni okvir možemo potvrditi da isti predviđa zaštitu prirode i zabranu djelatnosti i preduzimanja radnji kojima se uništava priroda. U slučaju zaštite prirode ne govorimo samo o već zaštićenim područjima, čija je zaštita često samo na papiru, već o svim prirodnim vrijednostima Bosne i Hercegovine koje se narušavaju i zapostavljaju. Apelujemo na nadležne institucije da uvedu rigoroznije kontrole prilikom realizacije ovakvih aktivnosti i to posebno u zaštićenim područjima gdje živi svijet zahtijeva jedan poseban nivo zaštite”, izjavila je Iva Miljević, koordinatorica Programa Biodiverzitet i zaštićena područja u Centru za životnu sredinu.

Po Pravilniku o unutrašnjem redu u nacionalnim parkovima Republike Srpske, zabranjena je vožnja izvan postojećeg puta kojim je dozvoljeno kretanje motornih vozila, dok su po Zakonu o zašiti prirode republički organi, jedinice lokalne samouprave i druge organizacije i institucije, kao i sva pravna i fizička lica pri vršenju svojih poslova i zadataka dužni da postupaju u skladu sa načelima, ciljevima, mjerama i uslovima zaštite i trajnog očuvanja prirode.

”Emisije buke, kretanje kroz stanište i uzurpacija živog svijeta, ispuštanje štetnih motornih ulja i izduvnih gasova predstavljaju nesumnjive faktore ugrožavanja biodiverziteta. Ovakve manifestacije se moraju sprovoditi usklađeno stepenu zaštite lokacije predviđene za istu, mora postojati kontrola i praktična zaštita na licu mjesta, kao i poštovanje zakonskih odredbi, pravilnika o zaštiti prirodnog naslijeđa koji je i bez ovoga na margini”, istakao je Draško Adamović iz Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta.

Očuvanje ekosistema je moguće isključivo ako se radi na očuvanju njihovog izvornog sastava i vrijednosti, te negativni uticaji svedu na minimum. Da li ćemo dopustiti da se naša priroda uništava, čak i sami direktno učestvovati u takvim aktivnostima ili ćemo se početi ponašati odgovorno i zajedno raditi na njenom očuvanju i unaprjeđenju kroz održivi turizam? Očekujemo od nadležnih da ovom problemu pristupe odgovorno i stručno.

Ova inicijativa će biti poslana nadležnim organima, kao i upravama nacionalnih parkova Bosne i Hercegovine.

 

Fotografija: Dejan Kulijer ©

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?