Posljednja, od ukupno četiri radionice za potrebe izrade studije obrazloženja za zaštitu, odnosno provođenja inicijative za zaštitu rijeke Trebižat održana je u Ljubuškom.

Ova inicijativa ima za cilj očuvanje veoma dragocjenog vodnog resursa naše regije čiji se dijelovi nalaze na listi potencijalnih Natura 2000 područja u Bosni i Hercegovini. To znači da je Trebižat područje važno za očuvanje ugroženih vrsta i staništa Evropske unije. Rijeka Trebižat, zajedno sa Neretvom i njenim drugim pritokama, poznata je po bogatstvu biološke raznolikosti i endemskim vrstama.

Radionica je okupila sve zainteresovane strane, te su prisustvovali predstavnici lokalnih zajednica, nevladinih organizacija i institucija. Tokom radionice, učesnici su imali priliku upoznati se s dosadašnjim radom kroz predstavljanje rezultata participativnog pristupa kroz prethodne tri radionice, te disukutovati o ključnim temama u vezi sa zaštitom rijeke Trebižat.

Predstavljeni su rezultati SWOT analize rijeke, te identifikovane prijetnje i pritisci na rijeku, a diskutovalo se i o potencijalnim rješenjima.

Voditeljica Dunja Delić Božić, ekspertica u oblasti zaštite prirode, naglasila je važnost očuvanja biološke raznolikosti, zaštite prirodnih staništa, te održivog korištenja vodnih resursa.

Osim toga, cilj radionice bilo je predstavljanje zakonodavnog i strateško-planskog okvira za zaštitu rijeke Trebižat koji će detaljno biti obrađen u studiji obrazloženja.

„Podsjećamo da obe županije/oba kantona kroz koje se proteže tok rijeke Trebižat (Tihaljina-Mlade-Trebižat), a to u Zapadnohercegovačka i Hercegovačko-Neretvanska županija/kanton, svojim strateško-planskim dokumentima planiraju zaštitu ovog područja, no u praksi izostaju konkretni koraci ka tome. Potrebno je samo da provedu ono što su već predvidjeli ovim dokumentima“, istakla je Dragana Kovačić Jošić, koordinatorica projekata u okviru kojih se realizuju ove aktivnosti.

Aktivnosti se provode u okviru projekata „Istraživanje ihtiofaune s ciljem zaštite rijeke Trebižat“ i „Aktivnosti ka dugoročnoj zaštiti i održivom upravljanju rijeka Buna i Trebižat“ koji finansiraju US Forest Service, Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) i Birdlife International.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?