Na prvoj CLIMASAM konferencji o urbanoj mobilnosti, koja je održana u Sarajevu 3. marta 2022., prisustvovala su 34 učesnika, gdje su predstavnici lokalnih samouprava, udruženja, te Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo diskutovali na temu unapređenja održive urbane mobilnosti u svojim lokalnim zajednicama.

Konferenciju je otvorio Dragan Kabić, ispred Centra za životnu sredinu, upoznavajući učesnike sa konceptom projekta koji će se realizovati u periodu 2022. i 2023. godine, kroz jednodnevne i dvodnevne radionice, kao i dvije ljetnje škole za studente. Ispred udruženja Odraz iz Zagreba, Goran Lampelj je detaljnije približio CIVINET mrežu, predstavljajući i mogućnosti uključivanja u samu mrežu.

,,Kako je izrada SUMP dokumenata jedna od bitnijih tema projekta, pokušali smo da kroz primjere već izrađenih SUMP dokumenata prikažemo postojeće prakse”, izjavio je Dragan Kabić.

Benjamin Osmančević ispred Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo i Ankica Todorović ispred Grada Bijeljina prezentovali su SUMP dokumente ova dva grada, od toka izrade, preko detaljnih aktivnosti, do njihove implementacije.

Tihomir Dakić, ispred Centra za životnu sredinu, na kraju je još jednom ukazao na bitnost učešća građana u procesu izrade SUMP dokumenta, kao i mogućnosti njihovog uključivanja.

Kritika već navedenih, izrađenih SUMP dokumenata na prostorima grada Sarajevo i Bijeljina, kao i mogućnosti i izvori finansiranja za izradu novih dokumenata bile su najčešće teme diskusije među učesnicima.

Centar za životnu sredinu poziva vizuelne umjetnike da se prijave na javni konkurs za vizuelni prikaz na temu “Balkan bez uglja u 2036. godini”. Konkurs je otvoren do 16. maja 2022. godine.

VIŠE DETALJA...
close-link

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?