Centar za životnu sredinu organizovao je ljetnu školu urbane mobilnosti u saradnji sa Panevropski univerzitet “Apeiron”. Ova aktivnost realizuje se u sklopu projekta ClimaSUM na kojem Centar i CDV – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. partneri ODRAZ-Održivi razvoj zajednice.

U toku pet dana trajanja ljetne škole, studenti, kako sa saobraćajnih tako i sa ostalih fakultata u Bosni i Hercegovini, imali su priliku da se bliže upoznaju sa temom urbane mobinosti, kako sa različitim mogućnosima i praksama, tako i sa poteškoćama iz ove oblasti.

Ljetna škola urbane mobilnosti je otvorena projekcijama filmova na otvorenom u parku Mladen Stojanovič, a na temu urbane mobilnosti.

Pvog dana predavanja, prisutni su mogli da poslušaju predavanja prof. dr Danislava Draškovića na temu savremenih modela organizovanja javnog gradskog prevoza putnika, te Tihomira Dakića na temu zagovaranja razvoja biciklističkog saobraćaja. Ahmed Ćerimović, ispred  Next bike sistema dijeljena bicikala održao je predavanja na temu sistema javnih bicikala, osvrćući se takođe na postojeću mrežu u BiH.

Vladimir Borisavljević, ispred projektantske kuće Urbis centar, otvorio je drugi dan predavanja, pokušavajući  da približi različite izazove sa kojima se struka susreće u procesu planiranja. Studenti su tog dana takođe imali priliku da se upoznaju sa različitim primjerima i inicijativama koje se sprovode u Beogradu, koje je prezentovao Tihomir Dičić ipsred Ulica za bicikliste, kao i sa rodnim aspektima u javnom prostoru što je prezentovala Dragana Dardić ispred Helsinškog parlamenta građana. Pored predavnja,  polaznici su bili u prilici, tokom praktičnog rada, da se upoznaju sa stanjem na terenu, te da promisle o potencijalnim rješenjima koja se mogu implementirati kada je u pitanju povezivanje biciklističke infrastrukture u Banjoj Luci.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?