Centar za životnu sredinu organizovao je drugu po redu ljetnu školu urbane mobilnosti u Sarajevu od 17. do 21. jula 2023. Ova aktivnost realizovana je u sklopu projekta ClimaSUM na kojem su Centar i CDV – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. partneri ODRAZ-Održivi razvoj zajednice.

U toku pet dana trajanja ljetne škole, studenti, kako sa saobraćajnih tako i sa ostalih fakulteta u Bosni i Hercegovini, imali su priliku da se bliže upoznaju sa temom urbane mobinosti, kako sa različitim mogućnosima i praksama, tako i sa poteškoćama iz ove oblasti.

Ljetna škola urbane mobilnosti je otvorena projekcijama filmova a već prvog dana predavanja, prisutni su mogli da poslušaju predavanja Doc. dr Igora Kuvača (AGGF UNIBL) na temu Urbanizam i urbana mobilnost – od akademije do prakse, a studenti su bili u prilici i da osmisle rute kretanja na topografskoj karti na primjeru obuhvata Banja Luka – Čelinac. Predavanja su nastavili Stevan Čukić (DIRG, Bijeljina) na temu SUMP dokumenta grada Bijeljine, prof. dr Danislav Drašković (Panevropski univerzitet Apeiron) na temu savremenih modela organizovanja javnog gradskog prevoza putnika, te Ahmed Ćerimović (NextBike BiH) na temu značaja i funkcionisanja sistema dijeljenih bicikala. Nakon polsjednjeg predavanaj, studenti su bili u prilici da osmisle proširenje NextBike sistema u Sarajevu u dva scenarija sa različitim budžetima.

Narednog dana, urađena je terenska posjeta lokacijama od interesa u Sarajevu, a domaćin je bio Damir Margeta iz udruženja Giro di Sarajevo. Dan je nastavljen predavanjem Dragane Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, a na temu Rod i transport. Ova sesija nastavljena je terenskim brojanjem rodnog udjela putnika u različitim vidovnim raspodjelama kretanja.

U četvrtak, predavanja je otvorio Antonije Ćatić na temu uloge geoinformacionih sistema u polju urbane mobilnosti, a predavanje je završeno interaktivnim mapiranjem samih učesnika u QGIS alatu. Vladimir Borisavljević, ispred projektantske kuće Urbis centar, nastavio je predavanja, pokušavajući  da približi različite izazove sa kojima se struka susreće u procesu planiranja. Studenti su tog dana takođe imali priliku da se upoznaju sa različitim primjerima i inicijativama koje se sprovode u Zagrebu, koje je prezentovao Zvonimir Lozić ipsred Sindikata biciklista iz Zagreba. Dan je završen prezentovanjem bitnosti, ali primjerima participativnih modela u donošenju odluka, a sa fokusom na urbanu mobilnost i prostorno planiranje. Ovu sesiju, kao i nastavljenu terensku posjetu Hastahana parku vodila je Alma Midžić.

Ljetna škola završena je u petak, prezentovanjem aktivnosti inicijative građana Banjalučka kritična masa, grupnim radom na osmišljavanju rješenja i modela kretanja za različite vidove transporta na primjeru jedne raskrsnice, te dodjelom sertifikata učesnicima.

Projekat CLIMASUM bavi se pitanjima budućnosti mobilnosti u kontekstu održivosti, participativnog pristupa i prioritetnih strategija za budućnost Evrope, kroz pametno, održivo i inovativno planiranje mobilnosti u Češkoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini.Ovaj projekat dio je Evropske klimatske inicijative (EUKI).

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?