U Sarajevu, 12. jula, predstavnici Centra za životnu sredinu održali su sastanak sa predstavnicima Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hrecegovine.

Cilj sastanka bio je unapređenje postojećeg Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji, te pratećih smjernica, a kako bi se uveli elementi biciklističke infrastrukture i signalizacije koji nisu prepoznati u domaćoj legislativi. ,,Nepostojanje ovakvih elemenata najčešći je kamen spoticanja pri zagovaranju unapređenja biciklističke infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave, a budući da je upravo to najčešći izgovor od strane predstavnika JLS za ne implementaciju ovakvih projekata, iako JLS formalno-pravno mogu koristiti primjere dobrih praksi koje postoje u drugim gradovima i opštinama van Bosne i Hercegovine.’’ – istakao je Dragan Kabić, koordinator programa Transport, Centar za životnu sredinu.

Pored unapređenja Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji elementima vezanim za urbanu biciklističku infrastrukturu, jedan od ciljeva jeste i uvođenje jednog novog znaka koji označava međunarodne EuroVelo biciklističke rute, a što je jedan od bazičnih uslova za razvoj ovakvih ruta u Bosni i Hercegovini. U tom svjetlu, CZZS nastavlja sa radom na razvoju prve ovakve rute u Bosni i Hercegovini – Savske rute.

Sastanak je bio plodonosan, a predstavnici Ministarstva komunikacija i transporta BiH usaglasili su se i za davanje pisma podrške Centru za životnu sredinu za formiranje i vođenje Nacionalnog koordinacionog tijela za cikloturizam.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?