FOTO: A. ČAVIĆ

Problem aerozagađenja, projekat vidikovca na Banj brdu, urbana mobilnost u Banjaluci, zelene površine i periurbane šume kao važan segment zelene matrice gradskog urbanog područja, neke su od tema o kojima se razgovaralo juče na sastanku predstavnika Centra za životnu sredinu sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem.  

S obzirom na najave o nastavku realizacije projekta hidroelektrane Krupa na Vrbasu, a koje su naišle na žestoke kritike javnosti i Koalicije za Vrbas, poseban fokus je stavljen na ovu temu i  gradonačelniku su uručeni zahtjevi Koalicije u kojima su navedeni razlozi protiv izgradnje HE Krupa na Vrbasu. Ponovo je zatražen i stav Grada Banja Luka po ovom pitanju.  Podsjećamo, da se 2018. godine, za vrijeme prethodne gradske vlasti, grad Banjaluka javno izjasnio da je protiv izgradnje ovog hidroenergetskog objekta. 

Jučerašnji sastanak je bio i prilika da se Grad Banja Luka pridruži opštinama iz BiH koje su potpisale deklaraciju “Opštine bez brana” i da na taj način doprinese očuvanju rijeka i opredijeli se za odgovoran i održiv pristup prirodnim resursima odnosno našim rijekama.

FOTO: A.ČAVIĆ

“Pohvalno je da kritike, oprečne stavove, sugestije i prijedloge možemo da iskažemo na sastanku ili u saradnji sa radnim timovima i predstavnicima administrativne službe. Vjerujem kako u javnom sektoru Centar za životnu sredinu slovi kao veliki kritičar rada javnih institucija, što bi trebala da bude funkcija svih udruženja građana, ali u našem radu imamo i prijedloge kako neke stvari u našem gradu mogu da se urade bolje”, istakao je Tihomir Dakić, predsjednik Centra za životnu sredinu. 

Naglasio je da je svakako piralen jedna od nezaobilaznih tema na čijem će rješavanju Centar insistirati.

“Pored hitnog rješavanja problema piralena, još jednom smo skrenuli pažnju na projekat vidikovca na Banj brdu i činjenicu da smo dostavljali dopise vezane za ovaj projekat, jer smatramo da se izgradnjom ovakvog jednog objekta može dobiti više štete nego koristi”, kazao je Dakić.

Sa gradonačelnikom je pokrenuto i pitanje tretiranja otpadnih voda.

“Obzirom da su najavljene velike aktivnosti u pravcu rješavanja zagađenja Vrbasa otpadnim vodama, pratićemo te aktivnosti, koje generalno podržavamo, jer napokon adresiraju jedan od većih problema našeg grada. Jedan od naših fokusa mimo zagađenja same vode jeste i uzurpacija obala Vrbasa, te ćemo i u tom pravcu očekivati i zahtijevati rješenja”, rekla je Nataša Crnković, koordinatorka programa Biodiverzitet i zaštićena područja u Centru za životnu sredinu.

Istaknut je i problem sa aerozagađenjem te činjenica da je svake godine, posebno u zimskoj sezoni, vazduh u Banjaluci gotovo svaki dan u trećoj kategoriji kvaliteta, odnosno prekomjerno zagađen. Predstavnici Centra su postavili pitanje kada će biti donešen akcioni plan za kvalitet vazduha, šta će sve on podrazumijevati od konkretnih mjera i kada će biti razmatran na Skupštini Grada. 

FOTO: A.ČAVIĆ

U okviru teme o urbanoj mobilnosti naglasak je stavljen na studiju opravdanosti izmjena režima saobraćaja i modalne preraspodjele za ulice Mladena Stojanovića-Kralja Petra I, odnosno Vidovdanska-Kninska, te Srpska. Takođe, na dnevnom redu bila je i Studija biciklističkog saobraćaja za Banju Luku, čija je izrada u toku. Predstavnici Centra su ovom prilikom istaknuli i potrebu da se prvenstveno radi na revitalizaciji postojeće pješačke i biciklističke infrastrukture u određenim ulicama, a koja je uzurpirana, oštećena i isprekidana – odnosno na vraćanje postojećeg stanja na terenu u stanje predviđeno prostorno-planskom dokumentacijom u ovim ulicama.

Kada je riječ o gradskim zelenim površinama i periurbanim šumama, istaknuto je da je sa jedne strane stanje sa šumama oko Banjaluke zadovoljavajuće i da je Centar za životnu sredinu pokrenuo inicijativu za zaštitu ovog prirodnog dobra sa ciljem da ova zelena potkovica našeg grada i ostane takva i za naredne generacije i da time značajno povećamo nezavidno mali postotak do sada zaštićenih prirodnih vrijednosti na području grada. 

“U narednom periodu Centar će raditi na ovoj inicijativi za zaštitu i nadamo se saradnji i podršci gradske uprave po ovom pitanju. Sa druge strane gradsko zelenilo je u nepovoljnom položaju i potrebno je mnogo raditi na njegovom očuvanju i unaprjeđenju. Naglasili smo da je važno da gradska uprava sa svim raspoloživim mjerama podstiče poštovanje postojećih regulacionih planova pri realizaciji novih građevinskih projekata, a posebno po pitanju projektovanja i izvođenja planiranih zelenih površina. Postojećom praksom se ukupna zelena površina smanjuje, a mikroklimatski uslovi rapidno pogoršavaju. Svakako pozdravljamo finalizaciju i donošenje novog Urbanističkog plana i nadamo se da će ovaj dokument kad uđe u realizaciju dosta pomoći kvalitetnijem razvoju grada u narednom periodu posebno po pitanju zelenih površina”, navela je Aleksandra Anja Dragomirović iz Centra za životnus redinu .

Centar svakako stoji na raspolaganju da pomogne svojim stručnim mišljenjima, kontaktima i incijativama, ali isto tako obećava da će nastaviti da prati radi svih organa Gradske uprave koji pokrivaju temu životne sredine i upravljanja prostorom.

Centar za životnu sredinu poziva vizuelne umjetnike da se prijave na javni konkurs za vizuelni prikaz na temu “Balkan bez uglja u 2036. godini”. Konkurs je otvoren do 16. maja 2022. godine.

VIŠE DETALJA...
close-link

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?