Viktor Bjelić i Tihomir Dakić, predstavnici Centra za životnu sredinu (CZZS) danas su se sastali sa Igorom Radojičićem, gradonačelnikom Banjaluke, Petrom Bilčarom, načelnikom Odjeljenja za komunalne poslove, Slavkom Davidovićem, šefom Odsjeka za saobraćaj i Igorom Vrućinićem, predstavnikom Odjeljenja za inspekcijske poslove sa kojima su razgovarali o brojnim važnim temama, kao što su piralen, otpadne vode te urbana mobilnost.

Kada je riječ o piralenu, gradonačelnik je objasnio da su tri predstavnika Gradske uprave dio Radne grupe koja se bavi ovom problematikom te da je od strane UNDP-ija izabran novi konsultant iz Češke Republike koji će kroz prvu fazu izvršiti uzorkovanje spornog zemljišta i analizati uzorak u akreditovanoj laboratoriji.

Predstavnici Centra za životnu sredinu istakli su da se prilikom mjerenja trebaju koristiti granične vrijednosti zagađenja navedene u domaćem zakonodavstvu, koje, iako deset puta veće od standarda u EU, i dalje predstavljaju maksimalnu dozvoljenu koncentraciju zagađujuće materije u zemljištu.

“Ukoliko bi se, prilikom mjerenja,  ta granica pomjerala na višu koncentraciju zagađenosti od one navedene u našem zakonodavstvu, dobili bismo rezultate koji bi, po tim, vrijednostima, pokazivali manje zagađenje nego što ono ustvari jeste. Isto tako, ukoliko bismo se vodili EU standardima, imali bismo daleko veću zagađenost od one koje bi se pokazala po vrijednostima navedenim u domaćem zakonodavstvu. Zato je bitno da imamo realan presjek i da se vodimo postojećim domaćim zakonima kada je riječ o ovoj temi, a posebno smo insistirali na kontinuiranom monitoringu nakon što se provedu mjere sanacije koje će konsultant predložiti”, objasnio je je Viktor Bjelić.

Predstavnici Centra su istakli da lokalni plan zaštite prirode predviđa 18.24% teritorije grada kao zaštićena područja, ali da do sada nije urađeno ništa po tom pitanju, te da je krajnje vrijeme da se pozovu institucije i organizacije da pripreme prve inicijative za proglašenje novih zaštićenih područja. Neophodno je procese inicirati prema Zakonu o zaštiti prirode, a nakon proglašenja nastaviti planiranje prema Zakonu o uređenju prostora i građenju, a ne obrnuto kako se to do sada često radilo u RS.

“Već preko 15 godina CZZS zagovara uspostavljanje odjeljenja ili odsjeka za zaštitu životne sredine koje bi predstavljalo samostalnu službu osposobljenu da planiraju, održavaju i upravljaju zaštićenim područjima, drvoredima, zelenim i parkovskim površinama. Gradonačelnik se složio da takva potreba zaista postoji i da su razmišljali o tome, ali je istakao problem nedostatka stručnog kadra”, kazao je Bjelić.

Govoreći o rješavanju pitanja otpadnih voda koje je kompleksno i značajno, gradonačelnik je informisao predstavnike Centra da se planira izrada studije ili strategije kojom će se sagledati mogućnost uspostavljanja centralizovanog odnosno decentralizovanog sistema za prečišćavanje, a prema potrebama i prostornim mogućnostima grada.

Kada je u pitanju tema urbane mobilnosti u gradu Banjaluci, razgovaralo se o pokretanju Radne grupe za urbanu mobilnost, koju bi sačinjavali predstavnici Grada Banjaluka, civilnog sektora i stručne javnosti.

“Pored toga, podsjetili smo predstavnike Grada Banjaluka na Nezavisnu analizu aspekata za uspostavljanje rekreativnog biciklizma na Banj brdu, koju su radili predstavnici Inicijative građana Rekreativna zona Banja Luka i Centar za životnu sredinu, sa ciljem podsjećanja da se slučaj kretanja svih nemotorizovanih učesnika u saobraćaju nije promijenio i unaprijedio. Posebno smo istakli činjenicu da su izostale permanentne ili kratkoročne mjere koje su trebale biti donesene u pogledu unaprijeđenja nemotorizovanog saobraćaja u gradu tokom pandemije, te potrebi za što hitnijom preraspodjelom prostora namijenjenog saobraćaju u korist nemotorizovanog načina kretanja. Pozvali smo Gradonačelnika i pomoćnike da zajedno analiziramo trenutno stanje pješačke i biciklističke infrastrukture kako bi se naredne godine izdvojila značajna sredstva za revitalizaciju i unapređenje infrastrukture. Napomenuli smo da Centar za životnu sredinu kao član upravnog odbora CIVINET mreže za Sloveniju, Hrvatski i Jugositočnu evropu, kao Nacionalni koordinatori Evropske sedmice mobilnosti te kao kontakt tačka za EuroVelo rute, možemo dati veliki doprinos u pogledu unapređenja znanja i shvatanja važnosti razvoja urbane mobilnosti, ali isto tako i prilikom donošenja najboljih riješenja za naš grad i okruženje. Takođe, podvukli smo da Centar, kao udruženje građana, ima obavezu prema svim građanima i životnoj sredini da nastavi reagovati i po potrebi kritikovati aktivnosti i planove koji unazađuju stanje životne sredine i kvalitet života u gradu”, istakao je Tihomir Dakić.

U pogledu razvoja cikloturizma potrebno je započeti inicijativu na povezivanju Banjaluke sa opštinom Laktaši i Gradiškom te budućom transnacionanom cikloturističkom rutom Sava, sa preporučenom rutom za bicikliste i cikloturiste.

Za većinu tema o kojima je razgovarano je pokazana zainteresovanost i razumijevanje, ali pored toga je svakako potreban permanentan rad i prije svega intersektorska saradnja gdje će se uključiti svi zainteresovani i stručni akteri kako bi planiranje, ali i realizacija imala što više smisla.

Centar za životnu sredinu poziva vizuelne umjetnike da se prijave na javni konkurs za vizuelni prikaz na temu “Balkan bez uglja u 2036. godini”. Konkurs je otvoren do 16. maja 2022. godine.

VIŠE DETALJA...
close-link

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?