Predstavnici Centra za životnu sredinu u Centru za posjetioce Pecka održali su danas radni ručak sa novinarima sa ciljem upoznavanja i skretanje pažnje medija na goruća pitanja iz oblasti biodiverziteta i zaštite prirode, te ugroženosti istih izgradnjom malih hidroelektrana (mHE) u Bosni i Hercegovini.

Događaj je dio aktivnosti “Eko-BiH” projekta finansiranog od strane Evropske unije i aktivnosti Regionalne mreže za biodiverzitet (BioNET) koju podržava Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Nakon kratke prezentacije samog Centra za posjetioce Pecka te BioNET mreže i Eko-BiH projekta i uvoda koji su održani u samom Centru, za učesnike je organizovan izlet na rijeke Pliva i Janj uz maksimalno poštivanje svih trenutno važećih sigurnosnih mjera u vezi sa COVID-19 epidemijom.

Na ovim rijekama na kojima su planirana nova zaštićena područja i razvoj turizma, novinari su imali priliku da posjete lokacije na kojima su izgrađene MHE (Pliva), i lokacije na kojima se planira njihova izgradnja i upoznali se sa problematikom vezanom za ove teme, kao i sa inicijativom Centra za životnu sredinu za zaštitu gornjeg toka rijeke Sane.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?