Uvidom u grafički i tekstualni prikaz  Nacrta Regulacionog plana za dio područja naselja Derviši I Novakovići – Vujinovići u Banjaluci, Centar za životnu sredinu uočio je da postoje određene nejasnoće i nedovoljna objašnjenja u vezi definisanja biciklističkog saobraćaja u pravcu ulica Branka Popovića – Put srpskih branilaca, a iz smjera Zalužana ka Dervišima.

Budući da biciklistička infrastruktura u vidu biciklističkih staza u oba smjera, od sjevernog dijela grada ka njegovom centru, počinje upravo u ulici Branka Popovića, a uzevši u obzir i novoizgrađenu biciklističku infrastrukturu u jednom smjeru od Derviša ka Zalužanima, ovaj potez predstavlja ključnu i jedinu biciklističku trasu koja spaja sjeverni dio grada i centar.

S obzirom na gore navedeno, smatramo da:

– biciklistički saobraćaj ovim nacrtom nije dovoljno dobro definisan

– nisu definisani pješački i biciklistički prelazi, odnosno uopšteno kretanje biciklista kroz kružnu raskrsnicu na lokaciji Put srpskih branilaca – ulica Branka Popovića

– nije definisana biciklistička infrastruktura u ulici Put srpskih branilaca, iz pravca Zalužana

Nosioci izrade Nacrta nisu ponudili jasnu sliku planiranog, kao ni plansko rješenje u pogledu održivog korišćenja prostora i razvoja grada, a pogotovo u smjeru smanjenja transportnog zagađenja vazduha, smanjenju zagađenja bukom, te promocijom održivih vidova transporta.

Tim povodom, Centar za životnu sredinu je uputio dopis sa komentarima i primjedbama Odjeljenju za prostorno uređenje Grada Banja Luka.

Nadamo se da će navedene sugestije i komentare uvažiti i uzeti u razmatranje.

Javni uvid u Nacrt Regulacionog plana za dio područja naselja Derviši i Novakovići – Vujinovići završen je danas, a više informacija o sudbini biciklista u ovom dijelu grada očekujemo nakon javne rasprave čiji datum još nije potvrđen.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?