Novi izvještaj Švedskog udruženja za zaštitu prirode (SSNC) jasno pokazuje da se ljudima koji štite životnu sredinu i ljudska prava širom svijeta sve više prijeti, da bivaju praćeni, maltretirani – pa čak i ubijani.

Da se demokratski prostor civilnog društva  smanjuje govori činjenica da je od 2012. godine više od 70 zemalja uvelo je zakonska ograničenja usmjerena ka građanima uključenim u organizacije civilnog društva. Situacija tako postaje sve opasnija za sve ljude koji se bore za demokratiju, zaštitu životne sredine i ljudska prava.

Ipak, oni koji brane prirodu i njena dobra su posebno ranjivi. Prema organizaciji Global Witness, svake nedjelje negdje u svijetu budu ubijene tri osobe koje se bave zaštitom životne sredine.

Prijetnje sa kojima se suočavaju aktivisti i ljudi koji štite prirodu predstavljaju rezultate sveobuhvatne studije koju je sproveo SSNC. Pomenuta studija je zasnovana na svjedočanstvima 25 organizacija za zaštitu životne sredine širom svijeta, a sa kojima SSNC sarađuje.

Rezultati su veoma zabrinjavajući:

  • 88% organizacija, koje su učestvovale u istraživanju, navode da se situacija sa civilnim društvom u njihovoj zemlji pogoršala posljednjih godina;
  • 80% njih navodi da je teško obavljati svoje aktivnosti onako kako ih isplaniraju. Tvrde se da su najčešći oblici rizika nadzor (fizički i digitalni/video), klevete i prijetnje smrću;
  • 24% ispitanika navodi da su zaposleni ili pojedinci iz ciljanih organizacija ubijeni zbog rezultata njihovog rada u zaštiti životne sredine;
  • 52% njih navodi da mogu dati primjere kada su oni ili ljudi sa kojima sarađuju bili ili maltretirani ili ugroženi od strane privatnih kompanija;
  • 68% ispitanika smatra da donosioci odluka u zemlji u kojoj njihova organizacija djeluje ekološke organizacije smatraju prijetnjom.

Sukobi koji uključuju ljude koji se bore za zaštitu životne sredine često su povezani sa prirodnim resursima zemalja koje imaju problem sa vladavinom prava i raširenom korupcijom. Rudarski, poljoprivredni i šumarski sektor su oblasti u kojima se dešava većina sukoba između kompanija i lokalnih zajednica koje žive u eksploatisanim područijima.

“UN, EU i Švedska vlada sada moraju preduzeti odlučne mjere i zaustaviti neodržive investicije koje utiču i na ljude i na prirodu. Takođe, pozivamo kompanije da osiguraju transparentnost njihovih projekata za eksploataciju prirodnih dobara, a koji su u skladu sa vladavinom prava, bez korupcionih afera i provedeni u dijalogu sa stejholderima”, istakla je Karin Lexén, generalna sekretarka SSNC-a.  i zaključila:

“Čovječanstvo se suočava s jednim od svojih najvećih izazova do sada – sprječavanjem trajnih klimatskih promjena i gubitkom biološke raznolikosti. Svijet se mora založiti za ljude koji se bore za zaštitu životne sredine, jer na taj način štitimo našu zajedničku budućnost!”.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?