Na području grada Samobora, u Celinama Samoborskim, početkom februara 2019. godine prvi put je u Hrvatskoj zabilježen afrički sveti ibis (Threskiornis aethiopicus). Lako je prepoznatljiv zbog svoje veličine, tamne glave, debelog i prema dole zavijenog kljuna te crnih nogu. Prirodno je rasprostranjen u tropskim i subtropskim područjima Afrike i u Iraku, a kroz istoriju je živio i u Egiptu gdje su ga smatrali svetom pticom. To je društvena ptica koja rado formira kolonije te može živjeti u zajednicama koje broje 200 individua pa čak i više. U zemljama gdje je prirodno rasprostranjen, uglavnom se hrani insektima, rakovima, školjkama , ribama, žabama i sitnim sisarima. Nije izbirljiv oko hrane zbog čega se lako prilagođava na nova staništa.

U Europi do 20. vijeka nije bio prirodno rasprostranjen, a u novije doba počeo je uspostavljati kolonije. Ptice koje su držane u zatočeništvu pobjegle su u divljinu te su se počele samostalno razmnožavati. Prema dostupnim podacima, danas se pojavljuje u Belgiji, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Latviji, Litvi, Portugalu i Španiji. Može predstavljati prijetnju za autohtone ptice jer se hrani jajima drugih ptica (npr. jajima čaplji i čigri), istiskuje druge vrste kompeticijom, a čak se može hraniti i manjim vodenim pticama. Zbog toga je dodan na popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Europskoj uniji.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?