Centralno polje, RiTE Gacko, 22.6.2020

Nelegalni radovi u površinskom kopu Centralno polje u Gacku se moraju zaustaviti, sve dok se ne sprovede detaljna procjena štete i naknada za dugotrajnu eksploataciju uglja bez ekološke dozvole u ovom kopu, zahtjev je Žalbe koju je Centar za životnu sredinu danas uputio Sekretarijatu Energetske zajednice. U žalbi, koju je podržala međunarodna organizacija Bankwatch, takođe se zahtjeva da se izmijeni Zakon o zaštiti životne sredine, koji je trenutno u procesu revizije, tako da uključi efikasne, proporcionalne i efektne kazne za ovakvu vrstu prekršaja.

“Ovo je težak i dugotrajan prekršaj ekološkog zakonodavstva i očekujemo od prekršitelja, odnosno Rudnika i termoelektrane (RiTE) Gacko da u najmanju ruku plate adekvatnu kaznu, proporcionalnu nastaloj šteti, te da prestanu sa uništavanjem životne sredine i opštine Gacko”, izjavila je Majda Ibraković, asistentica na programu Energija i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu.

Dodaje kako je inspekcija, nakon prijave ovog slučaja, preduzeću RiTE Gacko naložila minimalne kazne i mjere za otklanjanje nedostataka, a da Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije nije reagovalo ni nakon nekoliko alarmantnih dopisa.

Iako su radovi na eksploataciji u Centralnom polju započeli u 2017. godini, Rudnik i termoelektrana Gacko je tek u januaru 2018. godine od pomenutog Ministarstva dobila Rješenje o obavezi sprovođenja procjene uticaja na životnu sredinu, što je poseban postupak i preduslov za dobijanje ekološke dozvole . Međutim, situacija je postala jasna tek nakon što je u maju ove godine javno objavljen Nacrt Studije uticaja na životnu sredinu za Centralno polje u Gacku, koji je bio dostupan za komentare javnosti tokom posljednja dva mjeseca.

“Situacija u Gacku poništava svaki smisao procjene uticaja na životnu sredinu. U ovom trenutku ne postoji način da se odredi početno stanje na osnovu kojeg će se uticaj na životnu sredinu kasnije mjeriti i procjenjivati. Isto tako, onemogućena je smislena javna rasprava, budući da je šteta već nanesena. Današnja žalba je podnesena sa nadom da će Sekretarijat Energetske zajednice da podstakne vlasti u RS da obustave radove i sprovedu sve neophodne procedure za zaštitu građana i građanki opštine Gacko”, izjavila je Ioana Ciuta, Koordinator za energiju u CEE Bankwatch mreži.

Činjenica da RiTE Gacko toliko dugo nezakonito eksploatiše ugalj, uz propisane najniže kazne, vrlo dobro ilustruje kako se zaštita životne sredine i zdravlja građana tretira od strane nadležnih organa u Bosni i Hercegovini. Centar za životnu sredinu očekuje od Sekretarijata da hitno reaguje na ovaj slučaj i na taj način izvrši dodatni pritisak na institucije koje trebaju da sprovedu procedure u skladu sa Ugovorom o uspostavljanju Energetske zajednice.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?