Bosna i Hercegovina je prva, ali potencijalno i jedina zemlja u regiji koja je u dokumentu „Utvrđeni doprinos BiH (NDC) za period 2020-2030“, planirala izgradnju novih termoelektrana na ugalj. Reakcija je to nevladinih organizacija na izjave ministra Staše Košarca povodom nedavne prezentacije ovog dokumenta u javnosti. Ministar je, uz podršku međunarodnih institucija, izjavio kako je BiH prva u regionu obznanila na koji način planira smanjiti štetne emisije i postići ciljeve iz Pariškog sporazuma, ne spominjući da Plan, ironično, podrazumijeva izgradnju novih termoelektrana na ugalj.

“Vijeće ministara i njihovi međunarodni saradnici zamajavaju javnost senzacionalističkim naslovima i brojkama, ali suština ovog dokumenta jasno pokazuje da BiH planira izdvojiti 4,5 milijardi KM u izgradnju novih termoelektrana, suprotno ciljevima Pariškog sporazuma. Drugim riječima, prezentuju nam se korice bajki sa nesretnim završetkom.”, kazala je Majda Ibraković iz Centra za životnu sredinu.

Svrha ovog veoma važnog dokumenta je da predstavi doprinos naše zemlje u smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte u skladu sa Pariškim sporazumom. Pored toga, NDC dokument bi trebao biti usklađen i sa ciljevima Zelene Agende za Zapadni Balkan, na koje se BIH obavezala potpisivanjem Sofijske deklaracije i kojom se jasno opredijelila za klimatsku neutralnost i dekarbonizaciju do 2050. godine.

„Nije nikakva novost da BiH političari svoje bajke, koje oni nazivaju strateškim dokumentima, našoj i međunarodnoj javnosti, pokušavaju predstaviti kao ogroman uspjeh i napredak Bosne i Hercegovine u ispunjavanju međunarodnih obaveza.  Problem je što su se u ovo manipuliranje javnošću uključili i predstavnici međunarodnih institucija, u ovom slučaju UNDP-a i Britanske ambasade.  Postavlja se pitanje zašto ambasador države koja se obavezala da svoju zadnju termoelektranu na ugalj zatvori 2024. godine, promoviše izgradnju novih termoelektrana u BiH?“ izjavio je Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju.    Podsjećamo da su nevladine organizacije kroz dva kruga konsultacija održanih povodom usvajanja NDC-a za period 2020-2030 ukazale na ovu problematiku, ali nažalost nisu dobile odgovore niti obrazloženja od Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose koje je nadležno za izradu ovog dokumenta.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?