Naziv organizacije: Centar za životnu sredinu
Projekat: Inicijativa Naš prostor – Iskoristi priliku, kreiraj svoj prostor po mjeri  građana Sektor: 43030
Mjesto  mplementacije Budžet projekta (EUR) Voditelj projekta ili partner Donator projekta (naziv) Iznos kontribucije (od donatora) Vremensko trajanje
Bosna i Hercegovina, Banja Luka, Sarajevo 52,994 Voditelj projekta Heinrich Böll Stiftung 52,994 1.3.2015. – 30.11.2018.
Ciljevi i rezultati projekta Specifični ciljevi: 1) Podizanje svijesti i edukovanje građana za samostalno, jednako i kvalitetno učešće u procesima prostornog planiranja zasnovano na principima održivog razvoja; 2) Stručna i tehnička podrška građanima s ciljem njihovog autonomnog učešća u procesima upravljanja i korištenja javnih prostora u Banjaluci; 3) Prenos iskustava građanskih inicijativa i participatornog planiranja izvan Banjaluke i umrežavanje sa drugim OCD-a u Bosni i Hercegovini iz oblasti životne sredine.

Očekivani rezultati:

·       Podizanje svijesti građana u vezi sa važnošću njihovog učešća u pripremi prostorno-planske dokumentacije

·       Usvojene Smjernice za olakšano ućešće javnosti i povećan broj komentara građana na planove za prostorno planiranje u Banjoj Luci

·       Saradnja sa udruženjima, neformalnim grupama građana i ekspertima

·       Kreiran spisak mogućih neslaganja između postojećih i planiranih namjena određenih javnih prostora

·       Saopštenja u štampanim i elektronskim medijima

·       Realizovana simulacija javne debate za građane

·       Sproveden proces participativnog planiranja

·       Održane radionice za participativno planiranje sa predstavnicima OCD-a u lokalnim samoupravljačkim jedinicama širom BiH

·       Urađena komparativna analiza Prostornog plana Banjaluke i Regulaciong plana.

·       Započeta procedura izmjene Statuta i proceduralnih pravila u Skupštini grada Banja Luka

·       Dizajniran i implementiran novi web site Naš prostor (www.nasprostor.org)

·       Godišnji sastanak ekoloških organizacija iz BiH

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?