Publikacije

Bune, bunice, bregave i trebižata
Brošura invanzivne BH 25.05.2021.
Strane invazivne vrste i preporuke za postupanje
Kako zaštiti oprašivače
Trava koja život znači
Šume i njihov značaj
Šta su močvare
Genetička analiza 2018-2020 BiH i CG
NACIONALNI PARK SUTJESKA” – MRTVI KAPITAL” ““ ILI LABORATORIJA U PRIRODI
STRUČNA MIŠLJENJA O PLANIRANIM HIDROELEKTRANAMA U NP SUTJESKA
BIODIVERZITET POTENCIJALNIH ZONA RETENZIJE UZ RIJEKU SAVU U BOSNI I HERCEGOVINI
Biodiverzitet jezera Nacionalnog parka Sutjeska i preporuke za njihovo održivo upravljanje