Centar za životnu sredinu, u saradnji sa Gradskom upravom Grada Bijeljina, održao je radionicu na temu mjera održive urbane mobilnosti, izazova, indikatora te evaluacije. Radionica je održana 22. i 23. decembra, a na njoj prisustvovao veliki broj, prije svega predstavnika opština i gradova u Bosni i Hercegovini.

Radionica je počela blokom predstavljanja SUMP dokumenta (Plan održive urbane mobilnosti) Grada Bijeljina, te mjerama iz ovog dokuementa, kao i njihovom evaluacijom.

Dalje, predstavljena je evaluacija SUMP dokumenta Grada Beograda, a iz prizme civilnog društva.

Prvi dan radionice završio je grupnim radom tokom kojeg su učesnici bili u prilici da promisle metodologiju evaluacije mjera za svoje opštine. Drugi dan bio je rezervisan sa terensku posjetu lokacijama na kojima se sprovode neke od mjerea SUMP Bijeljina. Radionica je završena blokom od dva predavanja na temu izazova proširenja pješačkih zona, a na primjerima koje su predstavili predstavnici Općine Bugojno i Grada Zagreba.

Ova radionica jedan je u nizu događaja koje Centar za životnu sredinu, ispred CIVINET mreže za Sloveniju, Hrvatsku i Jugoistočnu Evropu, organizuje u 2022. i 2023. godini, a sa ciljem povezivanja opština i gradova, te udruženja građana u Bosni i Hercegovini, a koji su zainteresovani za unapređenje održive urbane mobilnosti u svojim lokalnim zajednicama.

Projekat CLIMASUM bavi se pitanjima budućnosti mobilnosti u kontekstu održivosti, participativnog pristupa i prioritetnih strategija za budućnost Evrope, kroz pametno, održivo i inovativno planiranje mobilnosti u Češkoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini.

Ovaj projekat dio je Evropske klimatske inicijative (EUKI).

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?