Sastanak sa zainteresovanim stranama iz sektora lovstva za područje Parka prirode Lonjsko polje, jednog od partnera Sava TIES projekta, održan je u petak, 14.juna, u prostorima lovačkog doma „Fazan-Topolje“ u Donjoj Jelenskoj.

Sastanku su prisustvovali: predstavnik Ministarstva poljoprivrede, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, predstavnik Hrvatskog lovačkog saveza, Lovački savez Sisačko-moslavačke županije, Šumarski fakultet Zagreb, upravljači lovišta na području Parka prirode Lonjsko polje i predstavnici Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje.

Održano je stručno predavanje na temu Afričke svinjske kuge i rasprava o trenutnim preventivnim mjerama koje su na snazi. Drugi dio sastanka odnosio se na uslove zaštite prirode izdane u sklopu ocjene prihvatljivosti lovnoprivrednih osnova za područje ekološke mreže Natura 2000.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?