Naziv poslodavca Centar za životnu sredinu
Naziv pozicije i opis radnih zadataka Koordinator projekta na programu Energija i klimatske promjene
Koordinator projekta će učestvovati u programskim, projektnim i kampanjskim aktivnostima iz oblasti energije i klimatskih promjena. U skladu sa opisom posla će pomagati u planiranju i vođenju sljedećih aktivnosti:

 • koordinaciji procesa informisanja i javnih konsultacija,
 • mentorisanje organizacija civilnog društva (OCD) u cilju razvoja njihovih kapaciteta u pogledu strateške saradnje sa domaćim i međunarodnim mrežama iz oblasti životne sredine,
 • bliska saradnja sa eksternim stručnjakom za strateško planiranje u cilju razvoja pojedinačnih strateških planova za OCD,
 • bliska saradnja sa ekternim stručnjakom za monitoring i evaluaciju u cilju razvoja plana monitoringa i evaluacije kao i njegove implementacije,
 • koordinacija i mentorstvo programa dodjele malih grantova,
 • koordinacija pripreme zajedničke strategije za prikupljanje sredstava i finansijsku diverzifikaciju za Eko BiH mrežu,
 • bliska saradnja sa ekspertom za komunikaciju i vidljivost s ciljem razvoja plana komunikacije, internet stranice, društvenih mreža Eko BiH i drugih materijala,
 • koordinacija aktivnosti Eko BiH mreže i upravnog odbora,
 • koordinacija kampanje “Čuvari rijeka Bosne i Hercegovine”.

Uslovi za poziciju:

 • najmanje dvije godine iskustva u projektnom menadžmentu u okviru organizacija civilnog društva,

Kvalifikacije:

 • univerzitetska diploma iz oblasti životne sredine, društvenih nauka ili ekvivalentno više od tri godine radnog iskustva u organizacijama civilnog društva,
 • odlične međuljudske, menadžerske i pregovaračke sposobnosti ,
 • odlične vještine povezivanja, facilitacije i prenošenja znanja/iskustava, uključujući saradnju, komunikaciju (1:1 i u grupi) i dobro poznavanje rada OCD i lokalnih zajednica,
 • odlične vještine vođenja tima i saradnje,
 • odlično poznavanje engleskog jezika,
 • odlično poznavanje jezika bosanskohercegovačkih naroda,
 • odlično poznavanje rada na računaru,
 • dobro razumijevanje socio-ekonomske situacije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini,
 • tolerantnost i razumijevanje rodnih, vjerskih, etničkih i drugih različitosti.

 

Izvršilaca 1
Mjesto rada Banja Luka
Rok za slanje prijava 18.2.2019. (do 16.00 h)
Šta poslodavac nudi
 • mogućnost stručnog usavršavanja,
 • angažman po Ugovoru o radu na određeno vrijeme (uključuje probni rad).

Potrebna dokumentacija:
·

 • biografija (CV),
 • diplomu/e,
 • motivaciono pismo,
 • poželjno je ali nije obavezno dostaviti dokumente koji dokazuju vaše prijašnje iskustvo i tražene vještine.

 

Prijavu poslati na: viktor.bjelic@czzs.org sa nazivom maila „Konkurs za posao“.

Napomena: Na intervju će biti pozvani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.

Intervju će uključivati i kratak test iz engleskog jezika, te pojašnjenja u vezi sa utvrđivanjem nadoknade za angažman.

Više detalja o samoj poziciji i projektu možete pogledati na ovom linku.

 

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?