Foto: Stefan Golubović

Juče je postavljanjem kamena temeljca najavljen početak građevinskih radova na izgradnji hidroelektrana na rijeci Bistrica, opština Foča, investitora “Hidroelektrane Bistrica” d.o.o. Foča za koje ne postoje važeće ekološke i građevinske dozvole.

Investitor je postavio informativnu tablu, na kojoj se navodi da se radi o pripremnim radovima na izgradnji predmetnih hidroelektrana, a kao osnov za početak takvih radova navode se građevinske dozvole koje su prestale da važe još 2013. i 2014. godine. Bez važećih dozvola i prijave početka pripremnih radova nadležnoj građevinskoj inspekciji, nikakvi radovi, uključujući pripremne ne mogu se provoditi.

“Obzirom da je najavljene radove investitor svečano započeo, Centar za životnu sredinu zahtjeva provođenje hitnog vanrednog inspekcijskog nadzora od nadležnih inspektora nad vršenjem građevinskih radova. Investitor trenutno bespravno izvodi i planira izvoditi radove na osnovu nevažećih ekoloških i građevinskih dozvola, te zahtijevamo hitnu obustavu i zabranu radova do daljnjeg”, izjavila je Jelena Ivanić iz Centra za životnu sredinu.

Inspekcijska kontrola je potrebna tim prije i što za navedena postrojenja nisu nikada obnovljene ekološke dozvole, koje u momentu početka izgradnje nesporno moraju biti izdate, adekvatne i važeće.

Nepostojanje važećih ekoloških dozvola koje prethode izdavanju građevinskih dozvola potvrđeno je i kod resornog Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS. Isto ministarstvo je nosioca projekta tek nedavno obavezalo na izradu Studije uticaja na životnu sredinu za svaku od tri planirane hidroelektrane na Bistrici, a tek po odobravanju ovih studija izdaje se građevinska dozvola. 

Postavlja se pitanje da li je to mogući razlog nepojavljivanja resorne ministrice na jučerašnjoj ceremoniji, jer isto ministarstvo odobrava studiju uticaja, odnosno izdaje ekološku a potom i građevinsku dozvolu.

Dok navedene Studije tek treba da se izrade i budu predmetom javnih konsultacija sa širom javnosti, jasno je da nema nikakvog pravnog uporišta za izvođenje građevinskih radova bilo koje vrste. Da je ovo predstava koja nema uporište u zakonskim aktima i propisima jasno je i svima koji iole poznaju zakonski okvir, a poznavaoci ustaljenih praksi u ministarstvima Republike Srpske smatraju da se iza kulisa pripremaju “prečice” i za ovaj projekat.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?