Kako provjeriti koji proizvodi sadrže štetne hemikalije, šta su dužni inspektori na tržištu da učine, kako da se ponašaju krajnji potrošači i na šta posebno da obrate pažnju objašnjeno je na predavanju “Opasne hemikalije u proizvodima svakodnevne upotrebe” koje su održale predstavnice organizacije ALHem iz Beograda u organizaciji Centra za životnu sredine u subotu 3. 12. 2022. godine u Banjaluci.

Uvodno predavanje “Živeti zdravo u svetu hemikalija” je prezentovala magistrica biohemijskih nauka Jasminka Ranđelović koja je prisutnima objasnila kakav uticaj hemikalije imaju na čovjekovo zdravlje i životnu sredinu, a posebno se osvrnula na zakonske okvire i odredbe, kako u Srbiji gdje su sprovođena istraživanja, tako i u BiH.

„Pravovremeno transponovanje EU propisa u nacionalno zakonodavstvo od suštinske je važnosti kako ne bi došlo do situacija da domaće tržište postane tržište za proizvode zabranjene u Evropskoj uniji. Stoga pozdravljamo pravovremeno usvajanje zabrane ftalata u proizvodima široke potrošnje od strane Ministarstva zdravlja koja je samo posle nekoliko meseci od stupanja na snagu u EU, postalo obavezujuća i u Republici Srpskoj. Ovom prilikom, pozivamo nadležne inspekcije organe da pojačaju inspekcijski nadzor zabranjenih štetnih supstanci u proizvodima široke potrošnje, naročito ftalata u proizvodima od mekane plastike”, istakla je mr Ranđelović.

Naredno predavanje sa fokusom na opasne hemikalije u okolini, te kako svaki potrošač može da ih prepozna i da izabere sigurniju alternative, održala je Jelena Milić, doktorica biohemijskih nauka.

Kada je riječ o hemijskim proizvodima (kućna hemija, boje i lakovi i slično), dr Milić je preporučila građanima da uvijek čitaju etikete hemijskih proizvoda i da se pridržavaju uputstva za upotrebu i mjera predostrožnosti propisanih od strane proizvođača.

Pored čitanja etiketa, još jedna opcija dostupna potrošačima je i aplikacija koja je razvijena od strane organizacije ALHem, a koja bilježi veliki uspjeh, te utiče na javno mnjenje i institucije u Srbiji i regionu.

Aplikacija Scan4Chem omogućava potrošačima da saznaju da li proizvod koji ih interesuje sadrži štetne supstance, tako što će skenirati barkod. Skeniranjem se šalje zahtjev za informaciju o supstancama koje izazivaju zabrinutost u proizvodu. Aplikacija je besplatna, te dostupna u 18 evropskih zemalja, uključujući BiH.

Takođe, posjetioci su imali priliku i da na licu mjesta vide testirane proizvode koji sadrže nedozvoljene količine ftalata. Ove supstance najčešće se koriste kao omekšivači plastike (plastifikatori), i dokazano posjeduju svojstva toksičnosti po reprodukciju (mogu biti štetni za plodnost i za plod), i mogu izazvati poremećaje funkcije hormonskog sistema (endokrini sistem).

Za ovu temu vladalo je veliko interesovanje a na poziv Centra su se odazvale i institucije. Ispred Republičke uprave za inspekcijske poslove, učešće su uzeli glavni republički zdravstveni inspektor i pet republičkih zdravstvenih inspektora. Prisustvovali su i zaposlenici Instituta za javno zdravstvo, a prisutnima se obratila i mr. ph. spec. Džejna Milaković-Ramadani, načelnica Odjeljenja za hemikalije i biocide, pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, te istakla važnost uticaja potrošača na kompanije koje se bave proizvodnjom proizvoda koje svakodnevno upotrebljavamo, a samim tim i na cijelo tržište BiH.

Ova aktivnost je održana je u sklopu projekta saradnje članica regionalne mreže SEENET, koji se realizuje zahvaljujući podršci organizacije CCFD- Terre Solidaire.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?