Gatačka gaovica (Telestes metohiensis), endemska vrsta slatkovodne ribe koja naseljava kraška polja istočne Hercegovine: Nevesinjsko, Gatačko i Cerničko, te potencijalno i Lukovačko polje iznimno je postala rijetka u ovim krajevima, pokazala su novija istraživanja. Njen nestanak dovodi se u vezu sa zagađenjem u poljima, a pogotovo sa izmještanjem toka rijeke Mušnice u Gatačkom polju. Zbog toga se gatačka gaovica bilježi još samo u gornjim dijelovima toka. Centar za životnu sredinu radi na povećanju prepoznatljivosti i zaštite kraških polja na različitim nivoima u BiH, kao i na međunarodnom nivou sa ciljem povećanja prepoznatljivosti kraških polja kao kulturnog pejzaža visoke prirodne vrijednosti na različitim nivoima u BiH. Tim povodom je organizovana i papirna akcija koja prikazuje gatačku gaovicu u Gatačkom polju na simboličan način. Riječ je o drugoj u nizu akciji koje prikazuje karakteristične vrste za određena kraška polja koja su u nestajanju. Prva akcija je prikazala ždrala koji se nekada gnijezdio u Livanjskom polju, o čemu više možete saznati na ovom linku.

Gatačka gaovica se nalazi na IUCN-ovom Crvenom popisu u kategoriji osjetljive vrste (VU), a prema Uredbi o strogo zaštićenim i zaštićenim divljim vrstama u Republici Srpskoj nalazi se na listi strogo zaštićenih divljih vrsta. Riječ je o veoma specifičnoj vrsti koja preferira čiste kraške potoke sa slabom strujom i izvore sa stajaćom vodom, zbog čega je odličan indikator kvaliteta vode.

Gatačko polje je veliki geomorfološki i hidrografski kompleks krškog polja koji se nalazi na području sjeveroistočnih Dinarida, u istočnoj Hercegovini. Radi se o velikom kraškom polju koje se prostire na površini od oko 60 kilometara kvadratnih. Prostire se u smjeru jugoistok – sjeverozapad te je u tom smjeru izduženo u dužini od 24 kilometra. Sastoji se od Velikog i Malog gatačkog polja. Kroz Gatačko polje protiču dva velika vodotoka – rijeke Mušnica i Gračanica koje su spojene u jedan veliki hidrološki sistem.

Kako je izmještanje toka rijeke Mušnice u Gatačkom polju uticalo na ljude i prirodu ovog kraja, opisano je i u kratkom filmu Centra za životnu sredinu.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?