U Republici Srpskoj u pripremi je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske. Sam Nacrt je već usvojen od strane Vlade RS, a njegovo usvajanje od strane NSRS dogodiće se na jednom od narednih zasjedanja.

Ovaj zakon će donijeti neke novine u pogledu kategorizacije i standardizacije električnih vozila manje snage, a koji se koriste u urbanim sredinama. Pa tako, definiše šta su to ,,laka lična električna vozila’’ te ih razvrstava u četiri klase:

a) klasa 1 – vozila maksimalne konstruktivne brzine do 6km/h, bez sistema samobalansiranja i sjedišta,

b) klasa 2 – vozila maksimalne konstruktivne brzine do 25km/h, bez sistema samobalansiranja i sjedišta,

v) klasa 3 – vozila maksimalne konstruktivne brzine do 6km/h, sa sistemom samobalansiranja i sjedištem ili bez sjedišta,

g) klasa 4 – vozila maksimalne konstruktivne brzine do 25km/h, sa sistemom samobalansiranja i sjedištem ili bez sjedišta.

Za klase 1 i 3, predviđeno je posjedovanje katadioptera i identifikacione potvrde za vozilo, dok je za klase 2 i 4 predviđeno posjedovanje svjetala, identifikacione potvrde, potvrde o poznavanju propisa, starost od 14 i više godina, te zakopčane kacige na glavi vozača.

U toku pripreme Nacrta ovog Zakona, Centar za životnu sredinu uputio je niz komentara u cilju stvaranja boljih preduslova za razvoj urbane mobilnosti, a u polju važeće legislative.

I pored jasne potrebe za standardizacijom ovih vrsta vozila, te svih prednosti, ali prije svega i mana sve prisutnijih električnih trotineta – jedan o komentara je upravo bio vezan za demotivaciju korišćenja alternativnih vidova transporta u urbanim sredinama, a kroz obavezujuće nošenje kaciga i dodatne finansijske namete u vidu polisa osiguranja. Komentar vezan za obavezujuće kacige nije usvojen, no neki od usvojenih komentara jesu sljedeći:

  • izbačena je polisa osiguranja za laka lična električna vozila
  • usvojena je mogućnost besplatne podrške policijskih službenika za manifestacije i aktivnosti koje nisu sportskog i komercijalnog karaktera, a koje imaju opšti značaj

Takođe, valja napomenuti i to da obaveza nošenja kaciga za vozače lakih ličnih električnih vozila ne utiče na bicikliste. Korisnici ,,tradicionalnog’’ bicikla nisu u obavezi da nose zaštitnu kacigu. Isto tako, električni bicikli, odnosno bicikli sa električnom asistencijom izuzeti su iz klasifikacije lakih ličnih električnih vozila.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?