Neophodno je što prije preduzeti korake ka rješavanju problema prisutnosti invazivnih stranih vrsta biljaka na području bare Tišine, koja je jedna od posljednjih močvara ovog tipa u kontinentalnom regionu Bosne u Hercegovine te je kao takva još 1985. godine proglašena prirodnom rijetkošću, zaključak je terenskih posjeta ovom području koje je organizovao Centar za životnu sredinu.

“Terenske posjete organizovane su u sklopu projekta  “Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim stanim vrstama (Sava TIES)” radi utvrđivanja prisutnosti invazivnih vrsta biljaka, jednom od gorućih prijetnji ekosistemima današnjice. Jednoj od posjeta su se pridružili i eksperti iz Srbije i Mađarske sa kojima je zaključeno da je prisustvo spornih vrsta evidentno te da je neophodno preduzeti korake ka rješavanju ovog problema”, istakla ja Iva Miljević iz Centra za životnu sredinu.

Bagremac (invazivna strana vrsta) na obali Tišine (febraur 2019.) © Iva Miljević

Zbog prisutnosti brojnih stanišnih tipova i vrsta koje su ugrožene na evropskom nivou i zaštićene međunarodnim konvencijama, područje bare Tišina koja se nalazi neposredno uz rijeku Savu, predloženo je kao potencijalno Natura 2000 područje. Iako se površina predloženog područja nalazi na teritoriji oba entiteta, trenutno je zvanično inicirana procedura za zaštitu samo djela koji se nalazi u Republici Srpskoj. U proteklih nekoliko godina intenzivno se radilo i na izradi Studije za proglašenje zaštićenog područja i to u kategoriji zaštićenog staništa.

Strane invazivne vrste postaju sve veći ekološki, ali i ekonomski problem u svijetu. One negativno utiču na biodiverzitet, zdravlje ljudi i/ili pričinjavaju ekonomsku štetu. Svojim prisustvom remete prirodnu ravnotežu postojećih prirodnih ekosistema zbog čega se autohtone, domaće vrste nerijetko nalaze u opasnosti od izumiranja.

“U BiH se problemu stranih invazivnih vrsta pridaje mala ili gotovo nikakva pažnja pa je i uticaj koji ove vrste imaju na autohtone vrste i ekosisteme slabo poznat. Uz izrazito nizak nivo javne svijesti o ovom problem, u BiH još ne postoji strategija borbe protiv njih”, objašnjava Iva Miljević. Iz tog razloga, Centar za životnu sredinu u narednom periodu će raditi na istraživanju i mapiranju biljnih zajednica koje nastanjuju područje bare Tišina.

Osušeni plod divljeg krastavca (invazivna strana vrsta) na obali Tišine (februar 2019.) © Iva Miljević

“Kroz ovo istraživanje želimo dobiti detaljne informacije o vegetaciji ovog područja kao i prisustvu invazivnih stranih vrsta i njihovom rasprostranjenju na ovom području. U nastavku projekta ćemo se baviti i njihovim iskorijenjivanjem, kao i davanjem preporuka za dalje upravljanje. Ovim aktivnostima, kao i adekvatnim monitoringom, biće omogućen uvid u ovu problematiku na terenu i uspostavljene prakse koje će u budućnosti osigurati opstanak vrijednih ekosistema, a negativni uticaj invazivnih stranih vrsta svesti na minimum”, navode iz Centra za životnu sredinu.

O prirodnim bogatstavima Save, njenog priobalja i plavnih područja govori i činjenica o postojanju velikog broja zaštićenih područja uz tok rijeke. Čak 64% toka zaštićeno je različitim kategorijama zaštite što rijeku Savu svrstava u žarišna područja evropskog biodiverziteta.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?