Građani i građanke Banjaluke su kroz nekoliko primjera posljednjih godina pokazali šta znači građanska odgovornost i pravovremeno uključivanje u procese donošenja odluka. Važnost građanskih inicijativa se ogleda u mogućnosti mobilizacije građana da se angažuju pri rješavanju problema koji su karakteristični za lokalne zajednice. One ukazuju na nedostatke, kao i manjak mehanizama učešća javnosti u donošenju odluka, te svojim djelovanjem zahtjevaju da građani budu ne samo uključeni nego i pitani za mišljenje koje će biti uvaženo. Nažalost, često se ovaj važan proces zanemaruje, a javnost uključuje tako da bi se zadovoljila puka zakonska obaveza i formalnost bez da se potrebe građana uzimaju u obzir. Na primjeru javnih rasprava postalo je jasno da je mehanizam sveden na nivo „javna rasprava zarad javne rasprave“. Danas, građanske inicijative predstavljaju veoma važan možda i jedini vidi otpora koji može značajnije da utiče na donosioce odluka, a važan aspekt je i proces učenja i dijeljenja iskustava kroz koji jedna inicijativa prođe jer na taj način ohrabruju druge da koriste ovaj mehanizam.

Pokrenuti građansku inicijativu, bilo formalnu poput Građanske inicijative za Borik ili neformalnu poput Građanske inicijative Nova Varoš nije teško. Ono što je potrebno za pokretanje jedne građanske inicijative jeste da vam je stalo do rješavanja nekog problema, da imate volje i istrajnosti, tj. da ste spremni izdvojiti malo svog slobodnog vremena za opšte dobro kao i da imate oko sebe nekoliko osoba koje razmišljaju kao vi. Sve ostalo dolazi samo po sebi, jer sada već postoje iskustva koja se prenose kako bi se olakšalo novim inicijativama. Važnu ulogu u cijelom procesu igra i saradnja sa medijima, sličnim inicijativama kao i otvorenost prema građanima i građankama.

Naša dosadašnja iskustva smo pretočili u Priručnik o građanskim inicijativama koji pobliže pojašnjava proceduru formalnog pokretanja građanske inicijative, donosi pregled relevantnih zakonskih i podzakosnkih akata, ali i daje neke konkretne savjete kako bi se izbjegle najčešće greške.

Građani i građanke Banjaluke, ali i šire su sve svjesniji da preuzimanjem građanske odgovornosti i udruživanjem mogu mnogo postići i promijeniti. To nam dokazuju Građanska inicijativa za Borik, Rekreativna zona Banja Luka, Građanska inicijativa Nova Varoš, ali i manje inicijative poput one u Lazarevu koja je samostalno svojoj djeci obezbjedila igralište.

Građanska participacija kod nas je još uvijek nedovoljno razvijena. Institucije ne rade dovoljno na informisanju građana o postojećim mehanizmima niti su zainteresovani za eksperimentisanje sa mehanizmima učešća što nas dovodi do toga da moramo sami da radimo na promociji naših osnovnih građanskih i političkih prava, a građanske inicijative su odličan mehanizam putem kojeg možemo da ostvarimo ta prava. Razmjena iskustava i razgovor o našim svakodnevnim pobjedama igraju veliku ulogu u cijelom procesu koji jedna građanska inicijativa prođe od svog nastanka do ispunjavanja onoga za šta se zalaže, jer se tako razvijamo i kao društvo i demistifikujemo da se politikanstvo uvuklo u svaku poru naših života.

Mnogo je problema i u Banjaluci, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini zbog kojih bi bilo potrebno pokrenuti različite građanske inicijative. Regulacioni plan za centralno područje grada Banjaluka je samo jedan u nizu takvih. Naime, iako plan još uvijek nije usvojen te su građani i građanke pokazali neslaganje i nezadovoljstvo predloženim planskim rješenjima za funkcionisanje, razvoj i izgled grada, vlasti nastavljaju sa radovima kao da se ništa nije desilo. Javna rasprava i broj komentara pristiglih u toku javnog uvida su nedvosmisleno pokazali da ovaj plan nije po volji građana i građanki. Mi sa naše strane razmatramo mogućnosti na koji način pristupiti problemu izmjene ovog regulacionog plana, te se nadamo da će nam se što veći broj građana i građanki pridružiti i/ili samostalno pokrenuti neke nove inicijative.

Kao što je već rečeno, najvažnije je da građani i građanke koji pokreću novu inicijativu budu uporni, te slobodno mogu da koriste Priručnik o građanskim inicijativama ukoliko se radi o formalno pokrenutim inicijativama. Saradnja sa drugim inicijativama i medijima je svakako preporučljiva. Ukoliko je neko spreman i ima ideju za pokretanje građanske inicijative, sada nema izgovor! Kao i uvijek, stojimo na raspolaganju za savjete i pomoć građanima i građankama po pitanju pokretanja građanskih inicijativa.

Ukoliko inicijative vrše dovoljno pritiska vlast je primorana da sarađuje sa njima iz straha za pozicije, ne zbog transparentnosti i želje za unaprijeđenjem procesa učešća javnosti u donošenju odluka. S toga podsjećamo da je učešće javnosti u procesu donošenja odluka u pogledu prostornog planiranja i korištenja resursa od presudnog značaja posebno u vremenu kada su institucije orjentisane ka potrebama investitora umjesto ka potrebama građana i građanki koji im daju mandat.

Potencijal građanskih inicijativa bi mogao da bude ispoljen kroz stvaranje jednog šireg građanskog fronta koji bi mogao značajnije da utiče na političke strukture kako bi se vršio pritisak korištenjem dostupnih mehanizama poput javnih rasprava, zborova građana, građanskih inicijativa i drugih modela. Veoma važan aspekt je i upoznavanje javnosti sa problemima i politikama koje su odgovorne za postojeće stanje, a nerijetko inicijative nude i rješenja.

Fotografije: Građanska inicijativa Nova Varoš

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?