Bihać, Bosna i Hercegovina: #SavaTIES projektni partneri su se okupili u periodu od 16 – 19. oktobra u Bihaću kako bi diskutovali o trenutnim projektnim aktivnostima i budućnosti SavaParks mreže. Učesnici su predstavili aktivnosti na svojim pilot područjima koje su realizovali, te razmatrali najbolje načine iskorjenjivanja invazivnih vrsta biljaka, kao i na koji način predstaviti rezultate donosiocima odluka. Trening o planiranju projektnog uticaja je bio organizovan u pravcu strateškog plana koji treba da osigura naše vrijeme, te osigura i dokaže naše uticaje koji se žele ostvariti Sava TIES projektom. Trening je bio dio programa podizanja kapaciteta SavaParks mreže.

Uporedo je bila organizovana druga regionalna radionica na temu invazivnih vrsta biljaka. Radionica je održana u mjesnom domu sela Kulen Vakuf 17. oktobra 2019. godine. Više od 30 relevantnih aktera i predstavnika projektnih partnera je imalo priliku da razmjeni iskustva o načinima uklanjanja predstavljenih agresivnih  biljaka u slivu rijeke Save. Razmjena praktičnog znanja iymeđu lokalnih aktera i projektnog konzorcijuma je izuzetno važno za uspješno uklanjanje invazivnih vrsta biljaka. Radionica je dio procesa razvoja mreže SavaParks. O samoj radionici, dr Mirjana Bartula, koordinatorica radionice je izjavila: “Radionica pruža ulazne informacije za buduću saradnju  unutar mreže SavaParks za harminizovano upravljanje zaštićenim područjima u slivu rijeke Save”.

Nacionalni park Una, domaćin druge regionalne radionice i četvtog sastanka upravnog odbora, je organizovao terensku posjetu pilot području gdje su testirane metode uklanjanja invazivnih vrsta biljaka (japanski dvornik). Direktor Nacionalnog parka, Amarildo Mulić, istakao je uspješnu koju saradnju su razvili sa lokalnim stanovnicima i relevantnim sektorima. Uključivanje i edukacija lokalne zajednice, kao i multi-sektorska saradnja je korak bliže postizanju pozitivnih rezultata na uklanjanju stranih vrsta biljaka. Pored ovog pilot područja, učesnici su imali priliku i da istraže prirodne ljepote rijeke Une.

 

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?