Foto: Dragan Kabić

Evropskoj federaciji biciklista (ECF), čija je članica i Centar za životnu sredinu, i Biciklističkoj industriji Evrope (CIE) pridružilo se više od 80 zainteresovanih strana u online konsultacijama sa ,,DG MOVE” Evropske komisije kako bi pružili povratne informacije o ranom nacrtu Evropske deklaracije o biciklizmu. Konsultacije su održane ispred Stručne grupe za urbanu mobilnost Evropske komisije (EGUM), 3. jula 2023. Učesnici su bili predstavnici gradova, regiona, država članica, kompanija, udruženja i drugih zainteresovanih strana.

Stvaranje Evropske deklaracije o biciklizmu najavio je izvršni potpredsjednik Komisije Frans Timermans na samitu CIE 9. marta 2023.

Učesnici konsultacija EGUM bili su jednoglasni u pozivanju da deklaracija uključi visoke ambicije koje je Timermans izrazio u svom martovskom govoru. Zainteresovane strane su naglasile da prvi princip deklaracije „mora prepoznati vožnju bicikla kao potpuni način prevoza“ – kako je naveo Timermans – u svim zakonima, politikama i programima finansiranja EU, stavljajući ga na isti nivo kao i druge vidove prevoza.

Zaključeno je takođe da deklaracija treba sadržavati jasne ciljeve i obaveze za razvoj biciklizma. To uključuje cilj da se do 2030. godine udvostruči broj kilometara koje ljudi u EU pređu biciklom, kao i ciljevi za najmanje 100.000km nove biciklističke infrastrukture i biciklističke mreže u gradovima koji su dio Transevropske saobraćajne mreže (TEN-T). Ciljevi uključuju i znatna povećanja EU i nacionalnih ulaganja u biciklizam. ECF i CIE procjenjuju da su potrebna ulaganja od najmanje 20 milijardi evra do 2030. kako bi se pokrenuo potencijal biciklizma za postizanje klimatskih, ekonomskih i zdravstvenih ciljeva EU.

Omogućavanje bezbjednijeg kretanja bicikom, prvenstveno kroz smanjenje ograničenja brzine motornih vozila u gradovima, takođe je jedan od snažno podržanih ciljeva.

Očekuje se da će Deklaracija biti objavljena početkom oktobra 2023. tokom događaja ,,Dani urbane mobilnosti’’, koji se ove godine organizuje u Sevilji.

Saopštenje za javnost napisano od strane ECF i CIE, u cjelosti (na engleskom jeziku) možete vidjeti putem ovog linka.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?