Samo pet godina od istorijskog Pariskog klimatskog sporazuma, polovina od 324 evropske elektrane na ugalj je ili već zatvorena ili se obavezala da će prestati sa radom do 2030. godine. Ova značajna prekretnica postignuta je u ponedeljak, kada je britanska energetska kompanija EDF najavila zatvaranje termoelektrane Vest Buron do 2022. godine. Sve evropske elektrane na ugalj moraju se zatvoriti pre 2030. godine kako bi se ispunili ciljevi Pariskog sporazuma.

Upotreba uglja u Evropi naglo opada od 2012. godine. Trinaest evropskih zemalja više ne koristi ugalj, a još jedanaest je usvojilo odluke o ukidanju uglja do 2030. Čak i u zemljama u kojim je ugalj osnovni energent, poput Grčke čiji se udio lignita u energetskom miksu smanjio sa oko 50% na 20% u posljednjih pet godina, radi na ubrzanom prelasku sa uglja na čiste izvore energije već do 2023. godine. Mađarska je još jedna istočnoevropska zemlja koja je odlučila da ubrza ukidanje uglja do 2025. godine, umjesto 2030.

Neophodno je da zemlje Zapadnog Balkana što prije usvoje održivi pristup energetskoj tranziciji u skladu sa Deklaracijom o zelenoj agendi za zapadni Balkan kojom su se obavezale na dekarbonizaciju do 2050. godine i da obezbijede siguran prelazak na obnovljive i čiste izvore energije. Do sada je Sjeverna Makedonija jedina zemlja zapadnog Balkana koja planira ukidanje ugalj do 2030. U posljednjih 18 mjeseci Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Kosovo odustali su od izgradnje novih termoelektrana na ugalj, što predstavlja važan korak ka održivoj energetskoj tranziciji. (Izvor: https://beyond-coal.eu/2021/03/23/europe-halfway-to-closing-all-its-coal-plants-by-2030/)

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?