Naziv organizacije: Centar za životnu sredinu
 Projekat: Stop prljavoj energiji – jer budućnost je obnovljiva  Sektor: 23000, 23063, 23310
 Područje  implementacije  Budžet   projekta    (EUR)  Uloga:  Voditelj projekta, partner, saradnik  Donator projekta (naziv)  Iznos kontribucije (od donatora)  Vrijeme trajanja
 Bosna i   Hercegovina/   Republika Srpska 89,977 Voditelj projekta The European Climate Foundation 30 000,00

29 977,00

30 000,00

29 977,60

1/3/2015 -…
 Ciljevi i rezultati projekta Opšti cilj: Odgađanje i na kraju zaustavljanje izgradnje novih termoelektrana u Bosni i Hercegovini i doprinos razvoju energetskog sistema zasnovanog na energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije kroz zagovaranje nove energetske strategije i bolji proces procjene uticaja na životnu sredinu.

Očekivani rezultati:

·       Amaliza usklađenosti sa EU direktivama za Ugljevik 3 termoelektranu; Sekreterijat evropske zajednice je pokrenuo postupak zbog povrede prava kao rezultat žalbe na projekat.

·       Odbor za provođenje Espoo Konvencije otvorio je raspravu u vezi sa našom žalbom na Stanari i Ugljevik 3 termoelektrane.

·       Povećan interes javnosti u vezi sa negativnim aspektim izgradnje novih termoelektrana.

·       Pojačan interes javnosti u vezi sa novom pravnom tužbom protiv dozvole za termoelektranu Ugljevik 3 s ciljem njezina opoziva.

·       Zdravstvena i ekonomska studija o uticajima novih termoelektrana.

·       Analiza Okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine.

·       Kontinuirana medijska kampanja protiv štetnih energetskih projekata.

 

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?