Naziv organizacije: Centar za životnu sredinu
Projekat: Politika održive energije jugoistočne Evrope (SEE-SEP) Sektor: 15110, 15111, 23010, 92000
Područje implementacije  Budžet projekta (EUR) Uloga:  Voditelj projekta, partner, saradnik Donator projekta       (naziv) Iznos kontribucije          (od donatora) Vrijeme trajanja
Jugoistočna Evropa EUR 964,900

EUR 1,015,173

Partner Evropska Komisija

Budžetska linija: 22.020701

EuropeAid/132438/C/ACT/Multi

EUR 771,920

EUR 800,000

1/12/2012-

1/12/2016

Ciljevi i rezultati projekta Opšti cilj: Unaprijeđenje kapaciteta za saradnju SEE-SEP partnera za učešće u dijalogu zasnovanom na činjenicama sa ključnim donosiocima odluka s ciljem uticanja na politike i prakse za održiviji energetski sistem u jugoistočnoj Evropi, koji je usklađen sa glavnim politikama i direktivama Evropske Unije, uključujući 2020, 2030 ciljeve i plan 2050.

Očekivani rezultati:

·       Kreiranje online energetskog modela koji pokazuje održive alternative uglju i drugim problematičnim izvorima energije u regiji.

·       Jačanje kapaciteta NVO-a u razumijevanju energetskog sistema i njegove složenosti, a u cilju efikasnijeg zagovaranja.

·       Doprinos uspješnoj kampanji zaustavljanja finansiranja uglja od strane Evropske banke za obnovu i razvoj.

·       Proširivanje pravnog nasljeđa Evropske zajednice sa ažuriranim EU zakonodavstvom u oblasti životne sredine.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?