Naziv projekta: Istraživanje i zaštita gornjeg toka Neretve

Mjesto implementacije

Budžet projekta (USD)

Voditelj projekta ili partner 

Donatori projekta (naziv)

Iznos kontribucije (od donatora)

Datumi

BiH

34.000

Koordinator projekta

The Nature Conservancy

34.000

01.09.2021. – 30.11.2022.

Aktivnosti i rezultati projekta

Opis problema:

Projektne aktivnosti će biti usmjerene na Gornju Neretvu, tačnije područje od njenog izvora do sela Ulog, čija je dužina približno 30 km. Područje obuhvata dvije opštine koje su prema posljednjem službenom popisu stanovništva iz 2013. godine imale 2.029 (opština Kalinovik) i 8.990 (opština Gacko) stanovnika. Uzimajući u obzir procijenjenu biološku vrijednost gornje Neretve, kao i nedostatak podataka o navedenim vrijednostima, Centar za životnu sredinu  je zaključio da bi bilo vrlo važno provesti biološka naučna istraživanja na području gornje Neretve kako bi se utvrdilo postojanje važnih i visoko vrijednih vrsta s ciljem da se ispravno procijeni iz perspektive biološke raznovrsnosti i stvore povoljni uslovi za njenu dugoročnu zaštitu.

Očekivani rezultati:


· Lokalni stanovnici informisani su o projektnim aktivnostima, podržavaju postupak određivanja zaštite, kao i učešće u budućim aktivnostima vezanim uz trajnu zaštitu gornje Neretve.

· Vrijednosti biološke raznovrsnosti gornje Neretve se istražuju, sumiraju i procjenjuju.

· Vrijednosti biološke raznovrsnosti gornje Neretve prepoznale su i prihvatile institucije relevantne za njezinu dugoročnu zaštitu i upravljanje (Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinsrastvo i ekologiju i Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske).

· Ministarstvo i Zavod spremni su i voljni poduzeti dalje korake u zaštiti gornjeg toka rijeke Neretve.

· Podaci o vrijednostima gornje Neretve dosegli su široku publiku na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.