Naziv organizacije: Centar za životnu sredinu
Ime projekta: Pravedna energetska tranzicija: činjenice i perspektive  
 Područje  implementacije  Budžet   projekta    (EUR)  Uloga:  Voditelj projekta, partner, saradnik  Donator projekta (naziv)  Iznos kontribucije (od donatora)  Vrijeme trajanja
 Bosna i   Hercegovina/   Republika Srpska 9 835 Voditelj projekta Europe Beyond Coal Sekretarijat 9 835 1.1.2020 – 31.5.2020
 Ciljevi i rezultati projekta Cilj: Doprinijeti, kroz dalji razvoj materijala, argumentacije  i novih aktivnosti, kampanji „Stop prljavoj energiji – jer budućnost je obnovljiva“.

  • Razvijanje odnosno kreiranje analize o široj ekonomskoj slici razvoja elektroenergetskog sistema i potencijalima za niskokarbonski razvoj i pravednu energetsku tranziciju;
  • Sastanci sa donosiocima odluka i drugim zainteresovanim stranama, javna prezentacija rezultata analize;
  • Javna kampanja, razvijanje vizuelnog promotivnog materijala usmjerenog ka podizanju svijesti javnosti u vezi sa temom pravedne tranzicije u kontekstu istovremene zaštite prava radnika i životne sredine
  • Aktivističke akcije (debate, performansi)

 

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?