Naziv organizacije: Centar za životnu sredinu
Projekat: Mreže zagovaračkih NVO-a za održivo korištenje energije i prirodnih resursa u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj-ETNAR II
 Područje implementacije  Budžet projekta  (EUR)  Uloga: Voditelj   projekta, partner,   saradnik  Donator projekta (naziv)  Iznos kontribucije (od   donatora)  Vrijeme trajanja
 Srbija, Crna Gora, Bosna i   Hercegovina, Makedonija,   Kosovo, Albanija, Turska,   Hrvatska  

691.730,79 EUR

Partner EuropeAid/132438/C/ACT/ Multi

Ured Vlade Republike Hrvatske za saradnju s nevladinim organizacijama

Lična kontribucija

553.177,06 EUR

24.848,42 EUR

113.705,31EUR

01/02/2015 – 31/01/2017
 Ciljevi i rezultati projekta Opšti cilj:

Povećati kapacitete NVO-a Zapadnog Balkana i Turske kako bi uticali na proces približavanja EU u oblasti životne sredine kroz javno zagovaranje podržano od strane građana.

 

Specifični cilj:

Povećati kapacitete OCD-a na Zapadnom Balkanu i u Turskoj s ciljem uticanja na politike koje se odnose na energiju, transport i prirodne resurse kroz treninge vještina i regionalno umrežavanje u analizi politika i zagovaranju u saradnji sa EU mrežama i organizacijama civilnog društva (Friends of Earth i Heinrich Boll Fondacijom)

 

Očekivani rezultati:   

1. Ojačane regionalne politike umreženih OCD-a za energiju, transport i prirodne resurse.

2. Poboljšane sposobnosti OCD-a iz oblasti životne sredine u analizi i praćenju politika i javnom zagovaranju.

3. Povećana legitimnost OCD-a u politikama energije, transporta i prirodnih resursa te pojačan dijalog s nacionalnim akterima (nacionalne vlade, stručnjaci, poslovni subjekti i mediji).

4. Unaprijeđeno umrežavanje između OCD-a iz oblasti životne sredine iz Zapadnog Balkana i Turske i mreža i organizacija iz iste oblasti širom Evrope.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?