U okviru Eko-BiH projekta, koji partnerski realizuju Centar za životnu sredinu, Centar za ekologiju i energiju Tuzla i Aarhus Centar u BiH Sarajevo, a koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini u okviru programa “Facilitacija civilnog društva i medija za Bosnu i Hercegovinu 2016 – 2017”, raspisan je:

Poziv za podnošenje projektnih prijedloga za finansiranje u sklopu grant podrške projektima organizacijama – članicama “Eko-BiH” mreže koje su registrovane u Bosni i Hercegovini.

Poziv je otvoren za organizacije civilnog društva koje su članice Eko-BiH mreže.

Podnošenje projektnih prijedloga će se odvijati u dvije faze:

  • I faza:podnošenje koncept note;
  • II faza:podnošenje punog projektnog prijedloga (podnosioci kojima koncept nota bude prihvaćena).

Rok za podnošenje koncept note projekta je 30.08.2019. godine do 16:00 časova.

Koncept nota se podnosi u elektronskoj verziji putem e-mail-a koristeći adresu ekobihgrant@czzs.org. Koncept note poslane poštom ili faksom neće biti uključene u proces evaluacije.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, šaljite ih na gorepomenutu e-mail adresu ekobihgrant@czzs.org.

Obavezna dokumentacija u I fazi (koncept nota):

  • Popunjena forma koncept note u skladu sa pruženim instrukcijama (Aneks II).

Naslov e-mail-a treba obavezno da sadrži: Naziv podnosioca – Koncept nota za grant Eko-BiH.

Podnosioci projekta kojima bude prihvaćena koncept nota će imati obavezu da pošalju svoja dva predstavnika na trening za izradu punog projektnog prijedloga o čijim detaljima ćemo vam naknadno dostaviti informacije.

Rok za podnošenje punog projektnog prijedloga će biti naknadno definisan i o istom će svi podnosioci projekta kojima je koncept nota prihvaćena biti blagovremeno informisani.

 

 

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?