Prijavite se kako biste bili izabrani kao jedna od pet urbanih kampanja u Bosni i Hercegovini koje će dobiti podršku. Rok za prijavu je 2. april 2021.

Centar za životnu sredinu u saradnji sa organizacijom One Street iz Arizone, uz podršku fondacija Trust for Mutual Understanding i Heinrich Boll – zagovornicima održive mobilnosti i urbanog dizajna predstavlja radionice o planiranju kampanja.

Lideri pet izabranih kampanja dobiće personalizovane smjernice za izradu planova kampanje, finansijsku pomoć za pohađanje trodnevne radionice, te finansijsku podršku koja će osigurati realizaciju planiranih aktivnosti.

Rad na kampanjama započinje u maju, a vrhunac će biti serija radionica u junu.

Ako ste zainteresovani, popunite ovu prijavu do 2. aprila: https://forms.gle/gd7AU5bPETrfzatPA

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?