Naziv organizacije: Centar za životnu sredinu
Naziv projekta: Šume bez granica
Program: Biodiverzitet i zaštićena područja

Mjesto implementacije
Budžet projekta (EUR)
Voditelj projekta ili partner
Donatori projekta (naziv)
Iznos kontribucije (od donatora)
Datumi
Bosna i Hercegovina
14500
Partner na projektu
Euronatur
14500
1/6/2022 –31/12/2024

Opis
-Pomoć u determinaciji prašumskih kompleksa (već prepoznatih) u BiH
-Po potrebi identifikacija pojedinih prašumskih kompleksa na terenu u BiH
-Podrška u analizi pravnog okvira vezanog za prašumske komplekse u BiH
-Uključivanje javnosti i učešće u formiranju mreže organizacija (u regiji Zapadnog Balkana) koje se bave zaštitom šuma.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?