Naziv organizacije: Centar za životnu sredinu
Naziv projekta:  Preliminarno istraživanje distribucije ugroženih vrsta saproksilnih tvrdokrilaca NP Kozara Program: Biodiverzitet i zaštićena područja
Mjesto implementacije Budžet projekta (EUR) Voditelj projekta ili partner Donator projekta (naziv) Iznos kontribucije (od donatora) Vremensko trajanje
Nacionalni park Kozara, Bosna i Hercegovina 5629.18 Voditelj projekta – Rufford fondacija 5629.18 01/01/2018-31/12/2018
Ciljevi i rezultati projekta Opis projekta:

Primarni fokus ovog istaživanja je na saproksilnim vrstama tvrdokrilaca navedenih na Aneksu 2 Direktive o staništima Evropske unije, a čije je prisustvo zabilježeno u Bosni i Hercegovini.

Većina ovih vrsta je poznato sa sličnih staništa u zemlji, dok je prisustvo nekih poznato za Nacionalni park Kozara (istorijski podaci). S obzirom na to da se u BiH raspolaže samo sa starim podacima za ove vrste, neophodno je realizovati nova detaljna istraživanja.

Projekat je namjenjen da traje godinu dana, od januara do decembra 2018. godine. Aktivnosti sa upravom Parka će biti ostvarene i nastavljene kako bi se razvilo bolje razumjevanje, promocija istraživanja i monitoring prisutnih vrsta. Uz redovne sastanke sa upravom Parka, a nakon privh rezultata istraživanja, planirano je organizovati predavanje (o projektnim aktivnostim, ciljevima, načinu uključivanja, generalnim podacima o saproksilnim tvrdokrilcima, njihovom statusu i važnosti biodiverziteta i konzervacije prirode.

Terensko istraživanje će biti provođeno tokom cijele sezone (od sredine aprila do kraja septembra). Terenski rad će biti realizovan svaki mjesec po 3-4 dana i u sklopu njega će se raditi na postavljanju i pražnjenju klopki, kao i inspekciji stabala) dok će analiza skupljenog materijala zahtjevati dosta više vremana i biće rađena uz pomoć lokalnih eksperata.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?