Naziv organizacije: Centar za životnu sredinu
Naziv projekta: Preliminarno istraživanje distribucije ugroženih vrsta saproksilnih tvrdokrilaca NP Kozara
Program: Biodiverzitet i zaštićena područja

Mjesto implementacije
Budžet projekta (EUR)
Voditelj projekta ili partner
Donatori projekta (naziv)
Iznos kontribucije (od donatora)
Datumi
Bosna i Hercegovina
5629.18
Voditelj
Rufford fondacija
5629.18
01/01/2018-31/12/2018

Opis
Primarni fokus ovog istaživanja je na saproksilnim vrstama tvrdokrilaca navedenih na Aneksu 2 Direktive o staništima Evropske unije, a čije je prisustvo zabilježeno u Bosni i Hercegovini.
Većina ovih vrsta je poznato sa sličnih staništa u zemlji, dok je prisustvo nekih poznato za Nacionalni park Kozara (istorijski podaci). S obzirom na to da se u BiH raspolaže samo sa starim podacima za ove vrste, neophodno je realizovati nova detaljna istraživanja.
Projekat je namjenjen da traje godinu dana, od januara do decembra 2018. godine. Aktivnosti sa upravom Parka će biti ostvarene i nastavljene kako bi se razvilo bolje razumjevanje, promocija istraživanja i monitoring prisutnih vrsta. Uz redovne sastanke sa upravom Parka, a nakon privh rezultata istraživanja, planirano je organizovati predavanje (o projektnim aktivnostim, ciljevima, načinu uključivanja, generalnim podacima o saproksilnim tvrdokrilcima, njihovom statusu i važnosti biodiverziteta i konzervacije prirode.
Terensko istraživanje će biti provođeno tokom cijele sezone (od sredine aprila do kraja septembra).Terenski rad će biti realizovan svaki mjesec po 3-4 dana i u sklopu njega će se raditi na postavljanju i pražnjenju klopki, kao i inspekciji stabala) dok će analiza skupljenog materijala zahtjevati dosta više vremana i biće rađena uz pomoć lokalnih eksperata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?