Naziv organizacije: Centar za životnu sredinu
Projekat:Partnerstvo za prirodu Program: Biodiverzitet i zaštićena područja
Područje implementacije Budžet projekta za CZZS (EUR) Uloga: Voditelj projekta, partner, saradnik Donator projekta (naziv) Iznos kontribucije (od donatora) Vrijeme trajanja
Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija 19.512,90 EUR Partner projekta GIZ ORF-BD 19.512,90 EUR 1.12. 2019 – 30.09.2020.
 Ciljevi i rezultati projekta Glavni cilj BioNET – projekta “Partnerstvo za prirodu” je povećanje javne osvještenosti o zaštiti prirode u jugoistočnoj Evropi. Realizacijom kampanje za podizanje svijesti ćemo doprinijeti senzibiliziranju javnosti.

Ukatko o projektu:

Ovaj projekat u vidu kampanje podizanja svijesti će informisati građane o vrijednostima i važnosti zaštite prirode, kao i pružiti savjete i ideje kako da zajednički doprinose zdravom okruženju.  Pored građana, kampanja će biti usmjerena ka medijima kao važan kanal komunikacije i djeljenja informacija prema građanima putem podrške istraživačkom novinarstvu. Kampanja će takođe biti usmjerena ka drugim relevantnim organizacijama civilnog društva (OCD) za korištenje razvijenih materijala i primjera dobre prakse u njihovom radu. Takođe će motivisati zainteresovane OCD da izraze svoj interes pridruživanju BioNET ili za uspostavljanje bliske saradnje i moguće zajedničke inicijative sa mrežom i/ili njezinim članicama.

Projektne aktivnosti:

  1. Identifikovanje tema kampanje i razvoj promotivnog sadržaja/materijala

Projektni partneri će definisati listu tema koje će biti dio kampanje za očuvanje prirode. Promotivni sadržaji/materijali će biti izrađeni u okviru tri paketa, svaki fokusiran na jednu od identifikovanih tema/oblasti. Svi paketi će biti unificirani kako bi maksimilizirali promociju i vidljivost kampanje.

 

  1. Promocija prirode

U svakoj od partnerskih zemalja, događaji zelenog kalendara: Svjetski dan močvarnih staništa (2. Februar), Svjetski dan šuma (21. mart) Dan planete zemlje (24. april), Dan biodiverziteta (22. maj), Svjetski dan migracija ptica (9. maj) i Svjetski dan životne sredine (5. juni) će biti obilježeni kroz organizovanje terenskih posjeta značajnim lokacijama, okruglim stolovima i uličnim akcijama, ka oi putem korištenja i distribucije promotivnog materijala.

 

  1. Novinari za prirodu

Za potrebe jačanja medijskog uticaja cjelokupne kampanje, projektni tim će angažovati 2 profesionalna novinara po zemlji (6 ukupno). Ovi novinari će imati ulogu pripreme medijskih članaka o zaštiti prirode za objavljivanje (jedan po svakom novinaru, 12 ukupno).

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?