LOKACIJA IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija

O PROJEKTU: Veličinom slivnog područja od 97.800 km2 i dužinom od 926 km, pri čemu prolazi kroz 4 zemlje, rijeka Sava je najvodonosnija pritoka Dunava. Važan je ekološki koridor kojim se prirodno kreću mnoge vrste. Iako u javnosti često vlada mišljenje kako je Sava zagađena, ona je još uvijek u vrlo dobrom stanju. O značaju prirode rijeke i njene poplavne doline govori nam veliki broj i površina zaštićenih područja. Čak 64% toka zaštićeno je u različitim kategorijama zaštite što je svrstava u žarišna područja evropske biodiverziteta. U novije vrijeme primjećeno je da osim što se Savom kreću domaće (autohtone) vrste, sve više se rasprostranjuju i strane invazivne vrste.
Invazivne strane vrste su one koje na području na kojem istorijski nisu bile rasprostranjene uspostavljaju stabilne populacije i pritom imaju negativan uticaj na autohtone vrste, zdravlje ljudi i/ili uzrokuju ekonomsku štetu. Rasprostranjuju se namjernim ili nenamjernim unošenjem na novo područje.
Najznačajnija su prijetnja za biodiverzitet rijeke Save, što ne čudi uzme li se u obzir da se smatraju drugim najvećim uzrokom gubitka biodiverziteta u svijetu. Iako invazivne, ne možemo ih uvijek označiti štetnima, jer su vrste poput bagremca vrlo medonosne i pčelari mogu imati velike koristi od njih. Ipak, uzme li se u obzir da mnoge od njih u zemljište ispuštaju supstance koje sprječavaju klijanje, rast i razvoj drugih vrsta biljaka i mikroorganizama važnih za održavanje zemljišta plodnim, jasno je da svojim nekontrolisanim širenjem uzrokuju veliku štetu. Procjenjuje se da šteta koju imaju na svjetsku ekonomiju iznosi oko 1.4 biliona dolara, tj. oko 5% vrijednosti svjetske privrede.
Projekat će se baviti vrstama koje već uzrokuju ozbiljne štete u slivu rijeke Save. Na ukupno 7 unaprijed određenih područja u 4 zemlje, uklanjaće se: japanski dvornik (Fallopia japonica), bagremac ili čivitnjača (Amorpha fruticosa) i pajasen (Ailanthus altissima). Provešće se i istraživanja pomoću kojih ćemo saznati više o ostalim invazivnim stranim vrstama koje predstavljaju prijetnju za biodiverzitet.

CILJ PROJEKTA: Smanjiti fragmentisanost staništa i poboljšati povezanost međunarodnog ekološkog koridora unutar sliva rijeke Save kroz razvoj međusektorskih mjera za praćenje stanja, kontrolu i uklanjanje invazivnih stranih vrsta u mreži zaštićenih područja sliva rijeke Save.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Jedan od najvažnijih rezultata projekta jeste obezbjediti Sava Parks mreži operativne kapacitete da planiraju i implementiraju mjere protiv rizika invazivnih biljaka, kao ključ održivosti. Uz navedeno, rezultati projekta će se moći posmatrati i kroz poboljšanje kapaciteta partnera projekta, angažovanih eksperata, jačanja učešća svih zainsteresovanih strana koji će zajedno biti zaduženi za realizaciju aktivnosti i izdradnju baze za rad u budućnosti. Međusektorska saradnja će biti od izuzetnog značaja, a projekat će rezultovati velikim brojem dokumenata koji će biti inkorporirani u zakonodavrstvo i primjenjivi u praksi i po njegovom završetku.

KONTAKT OSOBA: Jugoslav Jevđić, jugoslav.jevdjic@czzs.org

UKUPNI BUDŽET PROJEKTA: 1.604.137,00 €

ERDF sredstva: 845.062,35 €

IPA sredstva: 518.454,1 €

BUDŽET (EUR) CZZS: 133.300,00 €

VREMENSKI PERIOD IMPLEMENTACIJE: jun 2018. – maj 2021.

WEB STRANICA: Pratite nas na službenoj internet stranici i na društvenim mrežama (Facebook, Instagram)! #savaties
*Projekat je sufinansiran sredstavima Evropske unije.

NOVOSTI SAVA TIES PROJEKTA   →

 

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?