Ime organizacije: Centar za životnu sredinu
Naziv projekta: Konvencija o biološkom diverzitetu- CBD u BiH
Lokacija
 

Budžet

        (EUR)

Uloga:  Koordinator, Partner
Donator Budžet odobren od strane donatora Datum implementacije projekta
BiH €3000 Koordinator Friends of the Earth International €3000 1/10/2020 – 15/11/2020
Ciljevi i očekivani rezultati
Planirani rezultat projekta je izrada plana zagovaranja za CBD u Bosni i Hercegovini.

Aktivnost 1: Angažovanje stručnjaka sa iskustvom u nacionalnim aktivnostima u vezi sa strategijom i međunarodnim CBD procesima.

Aktivnost 2: Sastanak sa institucijama zajedno sa stručnjakom kako bi se dobila jasna slika situacije.

Aktivnost 3: Izrada plana zagovaranja u saradnji sa stručnjakom i korištenjem prikupljenih informacija sa sastanaka.

 

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?