Naziv organizacije: Centar za životnu sredinu
Naziv projekta: Konvencija o biološkom diverzitetu- CBD u BiH
Program: Biodiverzitet i zaštićena područja

Mjesto implementacije
Budžet projekta (EUR)
Voditelj projekta ili partner
Donatori projekta (naziv)
Iznos kontribucije (od donatora)
Datumi
Bosna i Hercegovina
3000
Koordinator
Friends of the Earth International
3000
1/10/2020 – 15/11/2020

Opis
Planirani rezultat projekta je izrada plana zagovaranja za CBD u Bosni i Hercegovini.
Aktivnost 1: Angažovanje stručnjaka sa iskustvom u nacionalnim aktivnostima u vezi sa strategijom i međunarodnim CBD procesima.
Aktivnost 2: Sastanak sa institucijama zajedno sa stručnjakom kako bi se dobila jasna slika situacije.
Aktivnost 3: Izrada plana zagovaranja u saradnji sa stručnjakom i korištenjem prikupljenih informacija sa sastanaka.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?