Naziv organizacije: Centar za životnu sredinu
Naziv projekta: Istraživanje i zaštita gornjeg toka Neretve
Program: Biodiverzitet i zaštićena područja

Mjesto implementacije
Budžet projekta (USD)
Voditelj projekta ili partner
Donatori projekta (naziv)
Iznos kontribucije (od donatora)
Datumi
Bosna i Hercegovina
34.000
Voditelj
The Nature Conservancy
34.000
01.09.2021. – 30.11.2022.

Opis
Opis problema:
Projektne aktivnosti će biti usmjerene na Gornju Neretvu, tačnije područje od njenog izvora do sela Ulog, čija je dužina približno 30 km. Područje obuhvata dvije opštine koje su prema posljednjem službenom popisu stanovništva iz 2013. godine imale 2.029 (opština Kalinovik) i 8.990 (opština Gacko) stanovnika. Uzimajući u obzir procijenjenu biološku vrijednost gornje Neretve, kao i nedostatak podataka o navedenim vrijednostima, Centar za životnu sredinu je zaključio da bi bilo vrlo važno provesti biološka naučna istraživanja na području gornje Neretve kako bi se utvrdilo postojanje važnih i visoko vrijednih vrsta s ciljem da se ispravno procijeni iz perspektive biološke raznovrsnosti i stvore povoljni uslovi za njenu dugoročnu zaštitu.
Očekivani rezultati:
-Lokalni stanovnici informisani su o projektnim aktivnostima, podržavaju postupak određivanja zaštite, kao i učešće u budućim aktivnostima vezanim uz trajnu zaštitu gornje Neretve.
-Vrijednosti biološke raznovrsnosti gornje Neretve se istražuju, sumiraju i procjenjuju.
-Vrijednosti biološke raznovrsnosti gornje Neretve prepoznale su i prihvatile institucije relevantne za njezinu dugoročnu zaštitu i upravljanje (Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinsrastvo i ekologiju i Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske).
-Ministarstvo i Zavod spremni su i voljni poduzeti dalje korake u zaštiti gornjeg toka rijeke Neretve.
-Podaci o vrijednostima gornje Neretve dosegli su široku publiku na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?