Ime organizacije: Centar za životnu sredinu
Naziv projekta: Izgradnja kapaciteta stručnjaka za velike zvijeri u Bosni i Hercegovini
Lokacija
 

Budžet

        (EUR)

Uloga:  Koordinator, Partner
Donator Budžet odobren od strane donatora Datum implementacije projekta
BiH 15400 Partner Berndthies Foundation

 

EuroNatur

9,400 EUR 01/04/2019

do

31/12/2020

Ciljevi i očekivani rezultati
Obuka ima za cilj da okupi mlade stručnjake, studente iz oblasti bioloških, šumarskih i drugih prirodnih nauka ili studijskih programa. Cilj je da se kroz sedmodnevnu ljetnju školu na terenu budući stručnjaci upoznaju sa biologijom i ekologijom velikih zvijeri (vuk, medvjed, ris). Obuku će voditi renomirani stručnjaci iz ovih oblasti. Projekat implementiraju „Centar za životnu sredinu“ i „EuroNatur“ pod pokroviteljstvom „Bernd Thies” fondacije.
Po završenoj obuci mogućnost uključivanja najboljih kandidata u rad na projektima koji se bave temom velikih zvjeri kao i mogućnost apliciranja za male projekte namjenjene mladim istraživačima velikih zvijeri u BiH, a za koje će CZZS tokom 2020 godine raspisati poziv.

 

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?